Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk İhmal/istismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Ders Kodu: CGB404
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin, İhmal ve istismar kavramlarını öğrenmesi, İhmal ve istismarda risk grubu sayılabilecek çocukların(sokak ve sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, işçi çocuklar) gelişimsel özelliklerini bilerek onlarla iletişime geçebilmeleri Çocuk ihmal ve istismarında disiplinler arası işbirliği yollarını ve ihmal ve istismara uğramış çocuklarda izlenebilecek yolların öğrenebilmesi, İhmal ve istismar edilmiş çocukların gelişimsel süreçlerini izleyebilmesi, bu çocuklarla iletişim becerilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

İhmal, istismar ve şiddet' in tanımı, ihmal ve istismara uğrayan çocukların özelliklerinin çeşitli açılardan (gelişim, sosyo-demografik vb.) incelenmesi, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocuğun tespiti ve izlenecek yolların planlaması ve sürecin takibi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları, işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, ailelere evlatlık olarak verilmeleri ve bu durumunda ailelerin karşılaşabilecekleri problemler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN
Öğrenme Çıktıları
1.İhmal ve istismar kavramlarının tanımını öğrenecek
2.İhmal ve istismara uğramış çocukları gelişimsel olarak inceleyecek,
3.İhmal ve istismara uğramış çocuklarda izlenebilecek yolları planlayabilecek,
4.Korunmaya muhtaç çocuk, sokak çocuğu ve sokakta çalışan çocuk, işçi çocuklar kavramlarını bilecek
5.Korunmaya muhtaç çocuk, sokak çocuğu ve sokakta çalışan çocuk, işçi çocukların gelişimsel özelliklerini bilecek ve bu çocuklarda ortaya çıkabilecek problemleri ve bu problemlere çözüm yolları üretebilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Polat,O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 Önleme ve Rehabilitasyon.Seçkin yayıncılık, Ankara.
2.Cynthia C, T (2009). Çocuk İstismarı ve İhmal Allyn & Bacon Edition'ı anlama: (8. Baskı). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çocuk İstismarı ve ihmaline giriş, tanımlar
2. Hafta - Teorik
Fiziksel istismar ve etkileri, cinsel istismar ve etkileri
3. Hafta - Teorik
Duygusal istismar ve etkileri
4. Hafta - Teorik
İhmal ve etkileri
5. Hafta - Teorik
Aile içi şiddet ve çocuk üzrine etkileri, çocuk yetiştirme modelleri ve aile eğitimleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Korunmaya Muhtaç çocuklarda ihmal ve istismar
9. Hafta - Teorik
Sokakta çalışan çocuklar ve sokak çocuklarında ihmal ve istismar
10. Hafta - Teorik
Engeli çocuklarda ihmal ve istismar
11. Hafta - Teorik
Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi
12. Hafta - Teorik
İstismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı
13. Hafta - Teorik
Kitle iletişim araçlarında çocuk istismarı ve ihmali
14. Hafta - Teorik
Çocuk işçiler
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
3
3
4
3
3
3
OÇ-2
4
4
3
3
4
3
3
3
OÇ-3
4
4
3
3
4
3
3
3
OÇ-4
4
4
3
3
4
3
3
3
OÇ-5
4
4
3
3
4
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu