Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İlk Yardım ve Afetlerde Bakım
Ders Kodu: CGB155
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 2
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

ilk yardım ile ilgili temel kavramları, kuralları, ilkeleri, ilgili araç-gereç ve kaynakları hakkında bilgiyi; bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme; kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla ilk yardım uygulama, yapılan uygulamanın etkisini değerlendirme; insan hakları ve onuruna saygı gösterip mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranma becerilerini ve yetkinliklerini kazandırmaktır.

Özet İçerik

Dersin içeriğinde; ilk yardımın tanımı ve önemi, ilk yardıma ilişkin filmlerin seyredilmesi, olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşıma, temel yaşam desteği, kanamalar ve şok, zehirlenmeler, hayvan ve insan ısırmaları, travmalar (yumuşak doku, ekstremiteler, karın, kafa, spinal kord, göğüs), tıbbi acil durumlar, yanık, sıcak çarpması ve donma, boğulmalar, göz, burun ve kulağa yabancı cisim kaçması, sivil savunma konuları ve sınıf içi uygulamalar yer almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Keziban AMANAK
Öğrenme Çıktıları
1.İlkyardımın tanımını ve ilkelerini tanımlayabilme
2.Afetlerde-yaralanmalarda ve kazalarda uygulanan ilkyardım uygulamalarını sayabilme
3.Olay yeri hasta değerlendirme kurallarını açıklayabilme
4.Temel yaşam desteğini uygulayabilme
5.Hasta/yaralıya her türlü ilkyardım uygulamasında etik kuralları benimseyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdil F., Bayraktar N., Çelik SŞ. (2011) Temel İlk Yardım. 2. Basım, Ankara: Efil Yayınevi.
2.Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İlk yardımın tanımı ve önemi, İnsan bedeninin yapı ve işleyişi
2. Hafta - Teorik
Olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, Yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşınması
3. Hafta - Teorik
Temel yaşam desteği
4. Hafta - Uygulama
Temel yaşam desteği uygulaması
5. Hafta - Teorik
İlk yardıma ilişkin filmlerin seyredilmesi
6. Hafta - Teorik
Yanık, sıcak çarpması ve donma
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Kanamalar ve şok, Zehirlenmeler, hayvan ve insan ısırmaları
9. Hafta - Teorik
Travmalar: yumuşak doku, ekstremiteler, karın, kafa, spinal kord, göğüs
10. Hafta - Uygulama
Travmaların uygulaması
11. Hafta - Teorik
Boğulmalar, Göz, burun ve kulağa yabancı cisim kaçması
12. Hafta - Teorik
Tıbbi acil durumlar
13. Hafta - Teorik
Ev Kazaları
14. Hafta - Teorik
Ev Kazaları
15. Hafta - Teorik
Final Sınavına Hazırlık
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%50
Uygulama1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Uygulamalı Ders142256
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu