Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk ve Medya
Ders Kodu: CGB152
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Medya ile ilgili temel kavramlar (Yazılı, görsel, sosyal medya); Medyanın fonksiyonları, Medyanın klişeleri, önyargıları, yanlılıkları, medya okuryazarlığı, Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı / Çocuğun medyada temsili, Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanımı şekli, sıklığı, süresi, Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internetin çocuğa etkileri, cinsiyet algısı, rol modeli, sosyal kurallar, tüketime yönlendirme, Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet incelemesi, Yararları, zararları, Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi, Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Çiğdem ÇAN ASLAN
Öğrenme Çıktıları
1. Medya ile ilgili genel kavramları tanıyabilir
2.Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varabilir
3.Çocuğun medyada temsilini kavrayabilecek; medyanın çocuk üzerindeki etkilerini yorumlayabilir
4.Bir çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirebilir
5.Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilir ve sorumluluk alabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
2.Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006). Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara.
3.Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Medya ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Medyanın İşlevi
3. Hafta - Teorik
Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık
4. Hafta - Teorik
Çocuğun medyada temsili
5. Hafta - Teorik
Çocuğun medyada temsili -Tartışma
6. Hafta - Teorik
Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi
9. Hafta - Teorik
Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi -Ödev
10. Hafta - Teorik
Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi
11. Hafta - Teorik
Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu
12. Hafta - Teorik
Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örneklerini tartışma
13. Hafta - Teorik
Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örneklerini sunma
14. Hafta - Teorik
Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
5
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu