Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku
Ders Kodu: CGB154
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Genel olarak hak temelli yaklaşıma sahip birey yetişmesi. Alanda çalışmaya başlayan meslek çalışanının çocuklara yönelik hak ihlali veya hak mahrumiyeti ile karşılaştığında neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması. Bununla tüm sorunlara hak temelli bir bakış açısı ile yaklaşılmasının sağlanması.

Özet İçerik

Çocuk Haklarının temel ilkeleri, B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar, Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım, İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler, Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazır olur
2.Hak kaybı durumunda başvuracağı mekanizmaları bilir
3.Genel olarak karşılaştığı her olayda hak temelli bir yaklaşım gösterir.
4.Çocuk istismarına yönelik vakalarda çocuğa nasıl ve kimlerden destek alması gerektiğini öğrenir.
5.Her olayda çocuğun üstün yararına uygun davranış geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akyüz, E. (2010). Çocuk Hukuku. Pegem Yayıncılık, Ankara
2.BM. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
3.Çocuk Koruma Kanunu
4.Ülke mevzuatında çocuğa yönelik ilgili yasalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Genel olarak hukuka yönelik bilgilendirme ve Çocuk Hukuku temel metinleri hakkında genel bilgilendirme
2. Hafta - Teorik
Hukuk ta Çocuğun Tanımı ve Genel Yaklaşım
3. Hafta - Teorik
Çocuk Haklarına ait temel ilkeler 1- Ayrımcılık Yasağı ( Eşitlik ilkesi) 2- Çocuğun Üstün Menfaatinin Korunması ilkesi Öğrencilerin alanda yaşadığı olguların bu ilkeler doğrultusunda incelenmesi ve pratik çalışma.
4. Hafta - Teorik
Temel İlkeler 1- Çocuğun Yaşama Gelişme ve Hayatta Kalma Hakkı 2- Çocuğun Görüşlerine ifade etme Hakkı
5. Hafta - Teorik
Anne babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı ve mevzuat ve Çocuk Hakları doğrultusunda getirilen sınırlamalar
6. Hafta - Teorik
B.M. Ç.H. S tarafından tanınan Haklar İsim Vatandaşlık ve Ana Babasınnı Bilme Hakkı Kimliğin korunması Hakkı Ana babası ile yaşama Hakkı
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Düşünce Din ve Vicdan özgürlüğü
9. Hafta - Teorik
Dernek Kurma Hakkı ve Özel Yaşama Saygı Hakkı
10. Hafta - Teorik
Bilgiye erişim ve devletin Anne babaya yardım etmedeki sorumlulukları
11. Hafta - Teorik
Çocuğun Her türlü şiddetten korunma hakkı
12. Hafta - Teorik
Çocuk İhmal ve İstismarı ve Koruyucu Destekleyici tedbirler
13. Hafta - Teorik
Sağlık Hakkı
14. Hafta - Teorik
Eğitim Hakkı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
5
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu