Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplum ve Sağlık
Ders Kodu: CGB353
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Sağlık ve hastalık kavramları ve sağlığı korumada birincil korunmanın ilkelerinin ve yöntemlerinin öğretilmesi ve toplumu ilgilendiren sağlık olaylarını irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sağlığın korunmasında birincil korumanın önemini kavrar
2.Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları irdeler
3.Aile planlaması yöntemlerini öğrenir
4.Sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri kullanarak toplumun sağlık düzeyini belirler
5.Çevre ve iş sağlığını sağlık yönetimi çatısı altında değerlendirir
6.Sağlığı İlgilendiren olayları araştımak, çözüm yolları geliştirmek için epidemiyolojik araştırma yöntemlerini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Halk Sağlığı Kavramı Hastalık ve Sağlık Kişisel Hijyen
2. Hafta - Teorik
Demografi, Nüfus Yapısı
3. Hafta - Teorik
Sağlık Hizmetleri
4. Hafta - Teorik
Sağlık Yönetimi
5. Hafta - Teorik
Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler I
6. Hafta - Teorik
Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler II
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Araştırma Yöntemleri I
9. Hafta - Teorik
Araştırma Yöntemleri II
10. Hafta - Teorik
Çevre Sağlığı
11. Hafta - Teorik
İş Sağlığı
12. Hafta - Teorik
Aile Planlaması
13. Hafta - Teorik
Bağışıklama
14. Hafta - Teorik
Ana Sağlığı, Sağlık Eğitimi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu