Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk ve Suç
Ders Kodu: CGB354
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin sonunda öğrencinin, ülkemiz çocuk adalet sisteminin işleyişi, adalet sistemi içindeki suça sürüklenmiş, mağdur tanık ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sistemin işleyişi ve kurumlar arası ve multidisipliner çalışma esaslarını bilmesi ve mesleki rol ve sorumluluklarını bilmesi ve adalet sisteminde çocuk gelişimci olarak rol ve sorumluluklarını tanımlama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Çocuk adalet sistemi mevzuatı, suç teorileri, suça sürüklenen çocuklar, suç mağduru çocuklar ve korunmaya muhtaç çocuklar, çocuk adalet sistemindeki kurumlar ve meslekler, çocuk adalet sisteminin işleyişi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler, -Çocuk adalet sistemi hakkında uluslar arası ve ulusal mevzuatı bilecek, - Çocuk adalet sistemindeki kurumlar ve mesleklerin rol ve sorumluluklarını bilecek
2.Suç teorilerinden; psikolojik suç teorileri, ögrenilen davranış olarak suç teorileri, sosyal düzensizlik ve ekolojik suç teorilerini bilecek ,
3.Suça sürüklenen çocukların suç işleme nedenleri ve gelişim sürecindeki sorunları tanımlayabilecek,
4.Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili multidisipliner çalışma esaslarını tanımlayabilecek,
5.Suç mağduru çocuklara yönelik destek sistemlerini bilecek, çocuk gelişimci olarak mesleki rolünü bilecek,
6.Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili adli sistemin işleyişini tanımlayacak,
7.Çocuk adalet sistemindeki esas ve destekleyici kurumlarda çocuk gelişimcinin mesleki rol ve sorumluluklarını tanımlayabilecek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dönmezer,S.(2005) Çocuklar suç , Ceza, seçkin Yayınları, Ankara
2.Balo,YS. (2005). Çocuk Ceza Hukuku. Adalet Yayınları, Ankara
3.Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Önleme ve Rehabilitasyon. Seçkin Yayınları, Ankara.
4.Dolu,O. (2011). Suç Teorileri. Seçkin Yayınları, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin Özellikleri
3. Hafta - Teorik
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler
4. Hafta - Teorik
Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal Mevzuat
5. Hafta - Teorik
Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyiş
6. Hafta - Teorik
Suç Teorileri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Suça Sürüklenmiş Çocuklar
9. Hafta - Teorik
Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları
10. Hafta - Teorik
Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları
11. Hafta - Teorik
Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
12. Hafta - Teorik
Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar
13. Hafta - Teorik
Vaka Sunumu
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-2
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-3
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-7
5
4
4
4
4
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu