Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akran İlişkileri ve Zorbalık
Ders Kodu: CGB457
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Saldırganlığın bir alt boyutu olarak akran zorbalığının tanımlanması, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesinin ele alınması, görgül araştırma bulguları çerçevesinde yaygınlığı, önemi ve yordayıcı faktörlerin incelenmesi.

Özet İçerik

Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, türleri ve yaygınlığı, Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi, Kullanılan ölçme yöntemleri, Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri, Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri, Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık, Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Akran zorbalığını tanımlar
2.Gelişim dönemlerine göre akran ilişkilerinin özelliklerini bilir
3.Akran zorbalığının diğer saldırgan davranışlardan farkını anlar.
4.Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesini açıklar
5.Görgül araştırma bulgularını değerlendirir ve yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Konuyla ilgili makaleler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders içeriğinin ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması, ders izlencesinin dağıtımı
2. Hafta - Teorik
Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, yaygınlığı
3. Hafta - Teorik
Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi
4. Hafta - Teorik
Kullanılan ölçme yöntemleri
5. Hafta - Teorik
Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri
6. Hafta - Teorik
Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık
9. Hafta - Teorik
Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahele yöntemleri
10. Hafta - Teorik
Sınıf içi sunum
11. Hafta - Teorik
Sınıf içi sunum
12. Hafta - Teorik
Sınıf içi sunum
13. Hafta - Teorik
Sınıf içi sunum
14. Hafta - Teorik
Sınıf içi sunum
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-2
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-3
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-4
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-5
4
4
3
3
4
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu