Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ani Yaşam Olayları
Ders Kodu: CGB456
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilere, çocuğun yaşamında karşılaşabileceği ölüm, akut, kronik veya ölümcül hastalıklar, boşanma, göç, kardeşinin olması, deprem vb. doğal afetler gibi ani yaşam olayları karşısında gelişimsel olarak nasıl etkileneceği ve başa çıkma yöntemleri ile aile-çocuk ve çevre bağlamında bakış açısı kazandırmaktır.

Özet İçerik

Boşanma, göç, ölüm, akut, kronik veya ölümcül hastalıklar, doğal afetler, kardeşin olması gibi çocuğun yaşamını etkileyen ani yaşam olayları hakkında bilgi vermek. Çocuğa ve aileye çocuk gelişimci gözüyle bu olaylar karşısında görülebilecek olası durumlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap KIZILKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Ani yaşam olaylarını tanımlar
2.Ani yaşam olaylarını sıralar
3.Ani yaşam olaylarının çocuğun gelişimsel süreçleri üzerindeki etkilerini açıklar
4.Aile-çocuk ve çevre etkileşiminde ani yaşam olaylarını değerlendirir
5.Ani yaşam olayları konusunda çocuk ve aileye rehberlik yapar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çağdaş, A., Seçer, Şahin, Z. (2011). Anne Baba Eğitimi, Eğiten Kitap, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ani yaşam olayı kavramı nedir?
2. Hafta - Teorik
Ani yaşam olayı türleri
3. Hafta - Teorik
Ani yaşam olaylarında aile ve çocuk
4. Hafta - Teorik
Ani yaşam olaylarında toplum ve çocuk
5. Hafta - Teorik
Boşanma olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
6. Hafta - Teorik
Aile üyelerinden herhangi biri veya çocuğu kendisinde görülebilecek akut, kronik veya ölümcül hastalık durumunun çocuk açısından değerlendirilmesi
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Akut, kronik veya ölümcül hastalık durumunun çocuk - aile ve toplum açısından değerlendirilmesi
9. Hafta - Teorik
Ölüm kavramı ve ailede yaşanan ölüm olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
10. Hafta - Teorik
Aileye katılacak yeni bir kardeşin diğer çocuk açısından değerlendirilmesi
11. Hafta - Teorik
Aile katılacak yeni bir kardeşin özel gereksinimli olması veya aile üyelerinde ortaya çıkabilecek özel gereksinim durumunun çocuk açısından değerlendirilmesi
12. Hafta - Teorik
Deprem gibi doğal afet durumlarının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
13. Hafta - Teorik
Göç olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
14. Hafta - Teorik
sunum
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-2
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-3
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-4
4
4
3
3
4
3
3
OÇ-5
4
4
3
3
4
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu