Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
Ders Kodu: EBL457
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenci; toplumsal cinsiyet ve şiddete duyarlı, şiddetin kadın sağlığına etkilerini sayabilen, şiddetin önlenmesine yönelik öneriler getirebilme becerisi kazanacaktır.

Özet İçerik

Toplumsal cinsiyet, şiddet ve türleri, dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet, şiddetin kadın sağlığına etkileri, şiddete yönelik duyarlılık programları, şiddete yönelik sağlık personelinin eğitimi ve şiddetin önlenmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayten CAN
Prof. Dr. Ayden ÇOBAN
Öğrenme Çıktıları
1.Toplumsal cinsiyeti tanımlayabilme
2.Şiddet türlerini açıklayabilme
3.Şiddetin kadın sağlığına etkilerini sayabilme
4.Şiddette maruz kalan bireye danışmanlık yapma
5.Şiddeti önlemeye ilişkin öneri geliştirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Coşkun A., Ekizler İ., İnanç N., Karanisoğlu H., Kömürcü N., Okumuş H., Pasinlioğlu T., Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları El kitabı, Editör: Prof.Dr. Anahit Çoşkun, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II. Baskı, İstanbul, 2000.
2.Gary CF., Norman F., Konneth J. Williams Doğum Bilgisi, Cilt: 1, 21. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2001.
3.Şirin A. ve Diğerleri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ders Notları, İzmir,2003.
4.Taşkın L. Hemşireler ve Ebeler için Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.
5.Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Sistem Ofset Matbaacılık. Ankara, 2011
6.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsüs Genel Müdürlüğü, Türkiye’de kadının durumu, Ankara, Nisan 2012.
7.Türmen T. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı, Akın A (ed) Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003, s.3-16.
8.Akın A, Üner S, Aslan D, Esin Ç, Coşkun A. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık. KSGM, HÜKSAM ve UNFPA Yayını, Ankara 2004.
9.Subaşı N, Akın A. Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın kitabı içinde (Ed. Akın A), Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003.s.231-249.
10.WHO. Transforming Health Systems: Gender and Rights in Reproductive Health, Geneva, 2001.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Toplumsal cinsiyet kavramı
1. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
2. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönündeki adımlar
2. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
3. Hafta - Teorik
Türkiye’de kadının statüsü ile ilgili veriler
3. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
4. Hafta - Teorik
Şiddet ve şiddet türleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
5. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddetin tarihsel gelişimi
5. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
6. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet
6. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
7. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddetin nedenleri Kadına yönelik aile içi şiddet
7. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
Şiddetin kadın sağlığı üzerine etkileri
9. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
10. Hafta - Teorik
Şiddetten korunma
10. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
11. Hafta - Teorik
Şiddete karşı duyarlılık programları
11. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
12. Hafta - Teorik
Şiddete yönelik sağlık personelinin eğitimi
12. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
13. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yasal düzenlemeler
13. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
14. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin öneriler
14. Hafta - Ön Hazırlık
okuma, araştırma
15. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin öneriler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev101120
Ara Sınav1628
Dönem Sonu Sınavı110212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
3
3
OÇ-3
3
3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu