Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Üreme Sağlığı
Ders Kodu: EBL158
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, üreme sağlığı kavramının tanımını yapabilmek, önemini ve amacını açıklayabilmek, üreme sağlığının temel öğelerini sayabilmek, üreme haklarını açıklayabilmek, üreme sağlığı kapsamındaki hizmetleri sayabilmek ve üreme sağlığında bütüncül yaklaşıma yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmadır.

Özet İçerik

Üreme sağlığının korunmasında, yükseltilmesinde ve bu alandaki sorunların çözümüne yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Üreme sağlığının önemini açıklar
2.Üreme sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimini öğrenir
3.Üreme sağlığını etkileyen faktörleri belirler
4.Üreme hakları kavramını tanımlar
5.İnsan hayatının çeşitli evrelerinde üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve çözüm önerileri üretir
6.Dünyada ve Türkiye'de üreme sağlığı sorunlarını tanımlar
7.Üreme sağlığı kapsamında ele alınması önerilen konuları öğrenir
8.Farklı cinsel yönelimi olan bireylerin üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve çözüm önerileri üretir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bozok M. (2011). Soru ve Cevaplarla Erkeklikler. İstanbul: Altan Basım.
2.Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması 2006
3.Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
4.Şirin A, Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık.
5.Taşkın L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13. Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
6.T.C. Sağlık Bakanlığı Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Müfredat Programı Dökümanı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş, Üreme sağlığı kavramının ortaya çıkışı, üreme sağlığı tanımı
2. Hafta - Teorik
Üreme sağlığı hakları, Üreme sağlığının kadınlar için önemi
3. Hafta - Teorik
Türkiye’de gençlerin üreme sağlığı durumları
4. Hafta - Teorik
Üreme sağlığını etkileyen faktörler (kültür, din, cinsiyet, toplumsal cinsiyet) ve kadın sağlığı
5. Hafta - Teorik
Üreme sağlığı hizmetleri
6. Hafta - Teorik
Doğurganlığın düzenlenmesi ve güvenli annelik
7. Hafta - Teorik
İnsan hayatının çeşitli evrelerinde üreme sağlığı sorunları ve çözüm önerileri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığı sorunları, aileye ve evliliğe etkisi
10. Hafta - Teorik
Ulusal ve Uluslararası Üreme Sağlığı Stratejileri ve Politikaları
11. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de kadının durumu: Kadın ve eğitim, kadın ve çalışma yaşamı, kadın ve siyasal yaşam, kadın ve çevre, kadın ve medya
12. Hafta - Teorik
Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı
13. Hafta - Teorik
Farklı cinsel yönelimi olan bireylerde üreme sağlığı sorunları
14. Hafta - Teorik
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar-Türkiye ve dünyadaki durum
15. Hafta - Teorik
Dersin genel değerlendirilmesi
16. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav120222
Dönem Sonu Sınavı120222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
3
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu