Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yüksek Riskli Aile
Ders Kodu: CGB262
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Yüksek riskli ailede yaşayan, çocuklar ve bu çocukların sorunları, çözümler hakkında bilgi kazandırmak

Özet İçerik

Derse Giriş Çocuğun yaşatılması, güvenliği ve yüksek yararını riske sokan ailesel ve toplumsal durumlar Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili hukuk ve yasalar Yoksulluk, yoksunluk ve çocuğa yansımaları Parçalanmış aile.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yüksek riski tanımlama
2.Çocukları risk altında ve korunmasız bırakan bireysel ve ailesel sorunları sıralama
3.Çocukları risk altında bırakan toplumsal sorunları sıralama
4.Aile bütünlüğünün bozulmasının çocuk üzerine etkilerini tanımlama
5.Yoksulluk ve yoksunluğun aile ve çocuğun güvenliği, gelişimi üzerine etkilerini kavrama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akademik makaleler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çocukları risk altında ve korunmasız bırakan ailesel ve toplumsal sorunlar
2. Hafta - Teorik
Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili hukuksal boyut ve yasal düzenlemeler
3. Hafta - Teorik
Yoksulluk ve yoksunluğun çocuğun güvenliği, gelişimi üzerine etkileri
4. Hafta - Teorik
Çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemleri
5. Hafta - Teorik
Aile bütünlüğünün bozulmasının çocuk üzerine etkileri
6. Hafta - Teorik
İhmal/istismar, aile içi şiddet ve nedenleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8. Hafta - Teorik
Sokakta yaşamanın çocuk üzerine etkileri ve çözüm önerileri
9. Hafta - Teorik
Suça itilme nedenleri ve riskleri, önleme ve rehabilitasyon
10. Hafta - Teorik
Savaşların aile ve çocuk üzerine etkileri
11. Hafta - Teorik
Göçün aile ve çocuk üzerine etkileri
12. Hafta - Teorik
Doğal afetlerin aile ve çocuk üzerine etkileri
13. Hafta - Teorik
Kronik hastalık ve engel durumunun aile ve çocuk üzerine etkileri
14. Hafta - Teorik
Sosyal destek sistemleri ve önemi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
3
3
3
3
OÇ-3
4
4
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
3
3
3
3
OÇ-5
4
4
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu