Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tıbbi Biyoloji Genetik
Ders Kodu: EBL358
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Abdullah YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1.Genetik olayların cereyan ettiği hücre morfolojisi ve fizyolojisini bilme
2.Genetik Metaryalin yapısını, Santral Dogma aşamalarını sayabilme
3.Hücre Döngüsü, hücre bölünmesi aşamalarını bilme
4.Kalıtım türleri, kalıtım kalıpları ve kromozol sayı ve yapı düzensizliklerini açıklayabilme
5.Otozomal ve gonozomal hastalıklar, gen mutasyonları konuları öğrenmiş olarak İnfertilite, mental retardasyon, cinsiyet anomalileri, rtekrarlı ebortus ve ölü doğumlarda, genetik danışmanlık konuları hakkında, bilgi sahibi olur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., “Molecular Biology of the Cell” Garland Science, Fourth Edition (2002)
2.Başaran N. (1994): Tıbbi Genetik. 5. baskı, Bilim Teknik Yayınevi, İSTANBUL
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Canlıların ortak özellikleri I
2. Hafta - Teorik
Hücre Hücrenin genel özellikleri, Hücrenin mikroskobik yapısı, Hücre zarı
3. Hafta - Teorik
Hücre (Devam) Sitoplazma ve Organeller
4. Hafta - Teorik
Nükleus ve Genetik Materyal: Nükleus, Nükleus zarı ve Nükleolus, Genetik materyale giriş
5. Hafta - Teorik
Nükleus ve Genetik Materyal: Nükleus, Nükleus zarı ve Nükleolus, Genetik materyale giriş
6. Hafta - Teorik
Protein Sentezi: DNA replikasyonu, Transkripsiyon
7. Hafta - Teorik
Protein Sentezi: DNA replikasyonu, Transkripsiyon
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kromozomlar ve kromozom düzensizlikleri: Kromozom tanımlanması, Kromozomların sınıflandırılması
10. Hafta - Teorik
Yapısal ve Sayısal Kromozomlar düzensizlikler, Hücre bölünmesi esnasında gerçekleşen hatalar
11. Hafta - Teorik
Kalıtım Kalıpları: Otozomal Dominant kalıtım, Otozomal Resesif Kalıtım
12. Hafta - Teorik
Kalıtım Kalıpları (Devam): Xe Bağlı Resesif Kalıtım, Xe bağlı Dominant Kalıtım, Multifaktöryel Kalıtım
13. Hafta - Teorik
Mutasyonlar: Mutasyon Tanımı, Mutasyonların Sınıflandırılması ve tanımlanması
14. Hafta - Teorik
Prenatal Tanı ve Genetik Danışma: Prenatal Tanı endikasyonları, Prenatal tanı yöntemleri, Genetik danışmanlık
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev25214
Ara Sınav18210
Dönem Sonu Sınavı115217
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu