Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık İstatistikleri ve Bilgisayar Uygulama
Ders Kodu: CGB416
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Sağlığa ilişkin bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmektir.

Özet İçerik

Verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Gürkan GÜNAYDIN
Öğrenme Çıktıları
1.Sağlık istatistikleri alanındaki ileri düzeydeki kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve bilimsel bilgiye ulaşma, literatür izleyebilme
2.Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme gereksinimlerini belirleme, öğrenmesini yönlendirme becerisi kazanarak alanında sağlık istatistiklerini kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3.Bilimsel düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
4.Sağlığa ilişkin bir konuyla ilgili araştırmanın tüm aşamalarında görev alırken etik ilkelere uygun karar verme
5.Eğitim sürecinde aldığı diğer dersleri ilgili konulara entegre edebilme ve bağımsız olarak öğrenme, okuma, çalışma ve araştırma yeteneğini geliştirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Yöntemleri.
2.Aksakaoğlu G. (2001). Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası, İzmir.
3.Arıkan R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara.
4.Arseven A. (2001). Alan Araştırma Yöntemi. İlkeler, Teknikler, Örnekler. 2. Baskı, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara.
5.Bayram N. Sosyal Bilimlerde SPSS Veri Analizi. 2. Baskı, Ezgi Kitabevi. Bursa.
6.Büyüköztürk Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Pegem Yayınları
7.Çelik, M. Y. (2011). Nasıl? Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS. Rotatıp Yayınları.
8.Hayran M., Hayran M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Ankara.
9.Hayran O. (2012). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler. 1. Baskı, Rotatıp Yayınları.
10.İnci E., Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O., Erefe İ., Görak G., Karataş N., Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü. (2002). Hemşirelikte Araştırma İlke ve Süreç Yöntemler. İstanbul.
11.Özdamar K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2. Yenilenmiş 5. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel tanımlar ve kavramlar
2. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırmanın planlanması aşamaları ve türleri,
3. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı istatistikler
4. Hafta - Teorik
SPSS paket programı, kurulumu ve menüleri
5. Hafta - Uygulama
Verilerin SPSS’e girişi, verilerin sınıflandırılması,
6. Hafta - Uygulama
Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, verilerin sınıflandırılması, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, geometrik ortalama, çeyrek ve yüzdelikler
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8. Hafta - Uygulama
Dağılımın Yaygınlık ölçütleri: Varyans ve standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı ve frekans dağılımları ile ilgili problemlerin çözülmesi
9. Hafta - Teorik
Teorik dağılımlar: Binom dağılımı, Poison dağılımı, Normal Dağılım ve normal dağılımın özellikleri, Örneklem güven aralıkları ve yorumları, Önemlilik testleri: verinin ölçüm biçimi
10. Hafta - Teorik
Hipotezler, yanılma düzeyi, örneklem büyüklüğü (gruplardaki denek sayısı),
11. Hafta - Teorik
İncelenen grubun bağımlı ya da bağımsız olması, p ve alfa değerleri,
12. Hafta - Teorik
Test çeşitleri ve özellikleri, istatistiksel karar verme süreci
13. Hafta - Teorik
Parametrik ve parametrik olmayan istatistikî testler ve uygun test seçimi için anahtar noktalar
14. Hafta - Teorik
Korelasyon analizi, Tablo ve Grafik oluşturma
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Uygulama1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141249
Uygulamalı Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
OÇ-2
5
5
OÇ-3
5
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu