Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karakter ve Değerler Eğitimi
Ders Kodu: EBB211
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Değerler eğitiminin tarihsel temellerini, değerler eğitiminin bireysel ve toplumsal amaçlarını ve değerler eğitimi yaklaşımlarını kavratmak.

Özet İçerik

Değerler Eğitimi: Değer, Ahlak ve Karakter kavramları Değerler Eğitiminin Amaçları Ahlak Gelişimi 1: Psikanaliz, Davranışçılık Ahlak Gelişimi 2: J. Dewey Ahlak Gelişimi 3: Piaget Ahlak Gelişimi 4: Kohlberg Alan (Domain) Teorsi Değerler Eğitimi Yaklaşımları 1: Değerleri Telkin Etmek Değeğerler Eğitimi Yaklaşımları 2: Değerleri Açıklamak Değerler Eğitimi Yaklaşımları 3: Ahlaki İkliem tartışması Karakter Eğitimi Örtük Program

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ahlak ve değer kavramlarını tanımlar
2.Ahlak eğitimini dini ve felsefi boyutlarıyla bilir
3.Ahlak ve değerler eğitimindeki temel yaklaşımları bilir ve bunları örneklendirir
4.Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamalarını tanır ve değerlendirir
5.Bazı değerlerin öğretimi ile ilgili proje ve uygulama önerileri geliştirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ekşi, H., & Katılmış, A. (2014). Karakter eğitimi el kitabı. N. Dilek, & G. Ekici (Eds.).
2.Özen, Y. (2014). Karakter Eğitiminde Adalet Eğitimi. Gece Kitaplığı Yayınları. Ankara.
3.Aydın, M.Z. (2006) Okulda ahlak eğitimi ve ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi. Ankara: Nobel Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kavramsal Çerçeve: Ahlak ve değer kavramlarının tanımı, mahiyeti ve kapsamı
2. Hafta - Teorik
Dini ve felsefi boyutlarıyla ahlak eğitimi
3. Hafta - Teorik
Çocukta ahlak gelişimi ve eğitimi
4. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminin bireysel, toplumsal, evrensel ve hukuki temelleri
5. Hafta - Teorik
Ahlak ve değerler eğitiminde temel yaklaşımlar
6. Hafta - Teorik
Değerlerin kazanılma süreçleri (aile, okul, toplum, medya vb.)
7. Hafta - Teorik
Değer odaklı eğitim, okul ve sınıf kültürü
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde öğretmenin rolü ve yeterlikleri
10. Hafta - Teorik
Türk eğitim sisteminde değerler sorunu ve öğretim programları
11. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamaları: teorik ve pratik boyutlar
12. Hafta - Teorik
Değerler eğitiminde sınıf ve okul etkinlikleri
13. Hafta - Teorik
öğretim programları ve ders kitaplarında değerler ve eğitimi
14. Hafta - Teorik
Karakter ve Değerler Eğitimi Tartışmaları
15. Hafta - Teorik
Karakter ve Değerler Eğitimi Tartışmaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev71114
Okuma8018
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu