Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Topluma Hizmet Uygulamaları
Ders Kodu: CGB209
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 3
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak, konuya ilişkin mevcut problemler konusunda bir bakış açısı geliştirmek, mevcut problemlere ilişkin çözüm önerileri üretmek, topluma yarar sağlayacak gönüllük faaliyetleri ve önemi konusunda farkındalık kazanmak

Özet İçerik

Topluma hizmet uygulamaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını araştırma, topluma yararlı olabileceğini düşündüğü uygun sivil toplum kuruluşunu belirleme, belirlediği sivil toplum kuruluşu ile görüşerek uygulamalar konusunda bilgi edinme, edindiği bilgiler doğrultusunda çalışma planını yapma, çalışma planı hakkında ders sorumlusuyla görüşme, Sivil toplum kuruluşu ile işbirliği halinde onay aldığı çalışma planı doğrultusunda uygulama yapma, yaptığı uygulamalara yönelik rapor hazırlama, gerekli dokümanları hazırlama ve toplum yararını gözeterek değerlendirme raporu yazma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayten CAN
Öğrenme Çıktıları
1.Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2.Topluma hizmet uygulamalarının kapsamı konusunda fikir sahibi olur.
3.Toplumsal sorunların farkına varır
4.Toplumsal sorunların çözümüne yönelik gönüllülük faaliyetlerinde yer alır ve öneriler geliştirir.
5.Donanım ve bilgisini toplum yararına nasıl kullanacağı konusunda bir bakış açısı geliştirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Güncel literatür
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Belirlenen çalışma alanı konusunda bilgi toplama, çalışma planı yapma
2. Hafta - Ön Hazırlık
Gözlem, çalışma planını geliştirme
3. Hafta - Ön Hazırlık
Gözlem, oluşturulan çalışma planını ders sorumlusuyla paylaşma
4. Hafta - Ön Hazırlık
Çalışma planı doğrultusunda uygulama yapma
5. Hafta - Uygulama
Uygulama
6. Hafta - Uygulama
Uygulama
7. Hafta - Uygulama
Uygulama
8. Hafta - Uygulama
Uygulama
9. Hafta - Uygulama
Uygulama
10. Hafta - Uygulama
Uygulama
11. Hafta - Uygulama
Uygulama
12. Hafta - Uygulama
Uygulama
13. Hafta - Uygulama
Uygulama
14. Hafta - Teorik
Uygulamalara yönelik çözüm önerileri oluşturma, raporlama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders142370
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu