Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eleştirel Düşünce
Ders Kodu: FEL102
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

“Felsefe Nedir?” sorusundan hareketle felsefenin ve felsefi düşünmenin ayırd edici niteliklerini incelemek ve felsefeye ilişkin temel bir kavrayış kazandırmak.

Özet İçerik

“Felsefe Nedir?” sorusundan hareketle felsefenin ve felsefi düşünmenin ayırd edici niteliklerini incelemek felsefenin temel alt disiplinlerini tanıtmak ve bunlarla ilgili bilgi vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Öğrenme Çıktıları
1.Felsefenin ne olduğunu kavramak.
2.Felsefe, bilim, din ve sanat alanlarını birbirinden ayıran özellikleri bilmek.
3.Bilgi, Varlık, Ahlak Felsefelerini ve bunlarla ilişkili problemleri bilmek.
4.Siyaset, Hukuk, Tarih ve Bilim felsefelerinin temel özelliklerini bilmek ve bunların güncel olaylarla ilişkisini kurmak
5.Sanat, Dil ve Eğitimin felsefi yönünü kavramak
6.Felsefi sorunlar ve düşünceler hakkında fikir yürütebilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara, 2001.Anzenbacher, Arno, Einführung in die Philosophie, Herder Verlag, Freiburg, 2004.
2.Bowiee, G. Lee, Twenty Question: An Introduction to Philosophy, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego,1988.
3.Deleuze, G. ; Guattari F., Felsefe Nedir?, (Çev. T. Ilgaz), YKY, İstanbul, 1993.
4.Hermann Randall, Jr. & Buchler, Justus, Felsefeye Giriş, (Çev. A. Arslan), Ege Ü. Yay, İzmir, 1989
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Felsefe Nedir?
2. Hafta - Teorik
Felsefe, bilim, din ve sanat.
3. Hafta - Teorik
Bilgi felsefesi ve problemleri.
4. Hafta - Teorik
Varlık Felsefesi ve problemleri.
5. Hafta - Teorik
Tanrı Kanıtlamaları ve Din Felsefesi.
6. Hafta - Teorik
Ahlak Felsefesi ve problemleri.
7. Hafta - Teorik
Siyaset Felsefesi ve problemleri.
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Hukuk Felsefesi ve problemleri.
10. Hafta - Teorik
Tarih Felsefesi ve problemleri.
11. Hafta - Teorik
Sanat Felsefesi ve problemleri.
12. Hafta - Teorik
Dil Felsefesi ve problemleri.
13. Hafta - Teorik
Bilim Felsefesi ve problemleri.
14. Hafta - Teorik
Eğitim Felsefesi.
15. Hafta - Teorik
Niçin Felsefe?
17. Hafta - Teorik
İnsan Felsefesi.
18. Hafta - Teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Bireysel Çalışma140228
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı15510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu