Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyolojiye Giriş
Ders Kodu: SOS151
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Sosyolojinin temel kavramlarının tanınmasını sağlamak Sosyolojinin temel konularının tanınmasını sağlamak Sosyal olgulara, kurumlara, süreçlere ve toplumsal eyleme, analitik ve eleştirel yaklaşmasına katkı sağlamak. Sosyolojik düşünebilme vasıtasıyla disiplinler arası bakabilmesini sağlamak

Özet İçerik

Güncel toplumsal sorunlar ve toplumsal eşitsizlikleri sosyolojik açıklamalardan hareketle tartışabilme ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. Sosyal olay ve olguları farklı sosyolojik kuramlardan hareketle açıklayabilmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Berivan BİNAY
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyolojinin temel kavramlarına hâkim olur.
2.Kavramlara, süreçlere ve sosyal olgulara ilişkin sosyolojik bakış açısı geliştirmeyi öğrenir.
3.Temel toplumsal kurumları ve işleyişlerini kavrar.
4.Sosyolojinin yöntemine ilişkin giriş düzeyinde bilgiye sahip olur.
5.Bazı temel sosyolojik kuramları öğrenir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bauman, Z. (2013) Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 9. Baskı.
2.Giddens, A.; Sutton, P.W. (2014) Sosyolojide Temel Kavramlar, Çev. Ali Esgin, Phoenix Yayınevi.
3.Giddens, A.; Sutton, P.W. (2017) Sosyoloji, Yayına Haz.: Senem Tüfekçioğlu, Ayşe Nilüfer Durakbaşa, Funda Karapehlivan Şenel, Kırmızı Yayınları, 2. Baskı.
4.Macionis, John J. (2012) Sosyoloji, Çev. Edit. Vildan Akan, Nobel Yayıncılık.
5.Marshall, Gordon (1999) Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları.
6.Mills, C.W. (2000) Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2. Baskı.
7.Newman, D.M. (2013) Sosyoloji: Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek, Çev. Ali Arslan, Nobel Yayınları.
8.Schaefer, Richard T. (2013) Sosyoloji, Çev. Edit. Simten Coşar, Palme Yayıncılık.
9.Slattery, M. (2012) Sosyolojide Temel Fikirler, Yayına Haz. Ümit Tatlıcan, Gülhan Demiriz, Sentez Yayınları, 5. Baskı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Genel Giriş: Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgi
2. Hafta - Teorik
Sosyolojiyi Anlamak: Aşina Olduğumuz dünyaya yeni bir bakış Gündelik hayatta toplumsal faktörleri görmek
3. Hafta - Teorik
Sosyolojiyi Anlamak: Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Düşünme Nedir?
4. Hafta - Teorik
Sosyolojik Düşüncenin Oluşumu:
5. Hafta - Teorik
Bir Bilim Olarak Sosyolojinin Ortaya Çıkışı
6. Hafta - Teorik
Sosyolojik Araştırma Süreci
7. Hafta - Teorik
Sosyolojik Araştırma Süreci
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sosyalleşme, Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Hayat
10. Hafta - Teorik
Kültür
11. Hafta - Teorik
Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
12. Hafta - Teorik
Demografik Dinamikler: Kuşak Farklılıkları, Nüfus Artışı, Nüfusun Yaş Yapısı,
13. Hafta - Teorik
Toplumsal Kurumlar: Aile
14. Hafta - Teorik
Toplumsal Kurumlar: Eğitim
15. Hafta - Teorik
Toplumsal Kurumlar: Sağlık
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Seminer110212
Ara Sınav110212
Dönem Sonu Sınavı112214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
4
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu