Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Antropoloji
Ders Kodu: SOS116
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Antropolojik bilgi birikiminin sosyal bilimler için sağladığı katkıların farkına varılmasını sağlamak; B) Araştırma konularına sosyolojik ve antropolojik bakış açılarının farklılıklarını ortaya koymak; C) Konulara, antropolojik bakış tarzının da farkında olarak yaklaşmanın zenginleştirici boyutlarını göstermek; D) İnsana, bu alana özgü görme biçimlerinin güçlendirebileceği bir anlama çabasıyla yaklaşabilme tutumu kazandırmaktır.

Özet İçerik

Öğrencilere, tarihçesi, kuramsal yaklaşımları, yöntemiyle genel olarak antropoloji ana bilim dalını ve özellikle alt dallarından sosyo-kültürel antropolojiyi tanıtmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
1.1. Antropolojik birikimin sağladığı katkıları ifade eder.
2.Araştırma konularına sosyolojik ve antropolojik bakış açılarının farklılıklarını karşılaştırır.
3.İnsana antropolojik bakış açısının farkında olarak yaklaşmanın onu anlama yönündeki katkısını değerlendirir.
4.Etnografya, doğal tarih tekniklerini açıklar.
5.Kültürün farklı anlamlarını ifade eder.
6.Kültürün evrensel ve özgün yönlerini karşılaştırır.
7.Kültürlü birey olmanın kişisel ve toplumsal yararlarını değerlendirir.
8.Kültürel birikimin yaşam pratiklerine yansıtılması gerektiği görüşüne değer verir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.GÜVENÇ, B. (1974) İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi. (*)
2.GÜVENÇ, B. (1997) Kültürün Abc’si, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
3.HAVİLAND, W. A. (2002) Kültürel Antropoloji, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
4.KOTTAK, C. P. (2001) Antropoloji -İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış- ,Ankara: Ütopya Yay
5.MALINOWSKI, B. (2000) Büyü, Bilim ve Din, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
6.ÖZBUDUN, S. (2003) Kültür Hâlleri -Geçmişte, Ötelerde, Günümüzde, Ankara: Ütopya
7.ÖZBUDUN, S. ve B. ŞAFAK (2005) Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış), Ankara: Dipnot Yayınları.
8.BALAMAN, A. R.(1982) Te-Ve Köyü Genel Etnografyası, İzmir: Ege Üniv. Matbaası
9.BOURDIEU, P. (2003) Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İstanbul: İletişim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Antropolojinin Doğuşu
4. Hafta - Teorik
Irk ve Fizik Antropoloji
5. Hafta - Teorik
Temel Kuramsal Yaklaşımlar : Sosyal Evrim Yaklaşımı, Yayılmacı Yaklaşım, Yeni Tarihçilik, İşlevselci Antropoloji (Kültür Kuramı ve Malinowski), Kültürel Psikoloji Yaklaşımı
6. Hafta - Teorik
Kültür Farklı Açılardan Kültür, Özellikleri, Kültür Paradoksları (Çit- Film Gösterimi)
7. Hafta - Teorik
Kültürel Süreçler Kültürleme, Kültürlenme, Kültürleşme, Kültürel Özümseme, Zorla Kültürleme, Kültür Şoku, Kültürel Yayılma, Kültürel Değişme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
Antropolojik Çalışma: Temel Teknik ve Yaklaşımlar
10. Hafta - Teorik
ültürel Evrim ve Devrimler
11. Hafta - Teorik
Üretim Tüketim İlişkileri ve Alışveriş Biçimleri Paylaşma, İlkel Ticaret Biçimleri, Kula, Dağıtım ve Yeniden Dağıtım, Potlaç, Siyasal Ekonomi
12. Hafta - Teorik
Tabakalaşmanın Antropolojik Kökenleri
13. Hafta - Teorik
Estetik Farklı Toplulukların Estetik Anlayışları Üzerine Bir Karşılaştırma
14. Hafta - Teorik
Akrabalık ve Evlilik Kuramsal Çerçeve, Akrabalık Sistemleri Terminolojisi
15. Hafta - Teorik
Antropolojinin Geleceği; Katkıları Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Okuma140228
Ara Sınav120222
Dönem Sonu Sınavı125227
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-6
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-7
5
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-8
5
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu