Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sınıf Yönetimi
Ders Kodu: PFD104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı, sınıf içinde uygun ve olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmaya engel olan öğrenciden, öğretmenden, psikolojik veya fiziksel faktörlerden kaynaklanan sorunların önlenmesi ya da ortadan kaldırılması konusunda öğretmen adaylarını yetkin ve etkin hale getirebilmektir.

Özet İçerik

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme
2.Sınıf içinde etkili iletişimi becerilerini kullanabilme
3.Sınıf yönetimi ve disiplini ile ilgili kurallar geliştirebilme
4.Sınıf içi etkinlikleri planlayarak zamanı etkili kullanabilme
5.Sınıfın fiziksel organizasyonunu sınıf yönetimini kolaylaştıracak şekilde yapabilme
6.Sınıf içinde çıkabilecek olası problemleri önleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sarpkaya, Ruhi(Ed.). Sınıf Yönetimi. İhtiyaç Yayınları. Ankara
2.Durukan, H., Öztürk, H. İ. 2005; Sınıf Yönetimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul
3.Kıran, H. (Ed.), 2005; Etkili Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara
4.Kaya, Z. (Ed.), 2003; Sınıf Yönetimi, PegemA Yayıncılık, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Sınıf içi iletişim ve etkileşim
3. Hafta - Teorik
Öğrenci davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve çevresel faktörler
4. Hafta - Teorik
Sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri
5. Hafta - Teorik
Sınıf ortamını etkileyen sınıf içi etkenler
6. Hafta - Teorik
Sınıf ortamını etkileyen sınıf dışı etkenler
7. Hafta - Teorik
Sınıf yönetimi modelleri(klasik modeller)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Sınıf yönetimi modelleri(çağdaş modeller)
10. Hafta - Teorik
Sınıfta kurallar geliştirme ve sınıfta geliştirilen kuralları uygulama
11. Hafta - Teorik
Sınıfın fiziksel olarak düzenlemesi ve organizasyonu
12. Hafta - Teorik
Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
13. Hafta - Teorik
Sınıfta zamanın yönetimi
14. Hafta - Teorik
Öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma
15. Hafta - Teorik
Öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev30412
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-6
4
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu