Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Geliştirme
Ders Kodu: EBB111
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğretmen adaylarının derse planlı gelmenin önemi konusunda bilgilendirilmesi. Eğitim programlarının öğeleri ve işlevlerini kavramak

Özet İçerik

Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik kazandırma ) , eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.)

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerini kavrayabilme
2.Program geliştirme sürecini planlayabilme
3.Program geliştirme sürecini uygulayabilme
4.Program geliştirme sürecini planlayabilme
5.Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ertürk, Selahattin; Eğitimde "Program" Geliştirme, Yelkentepe Yayınları No.4, Ankara: 1972.
2.Varış. Fatma. Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1988
3.Tan, Şeref. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayınları.
4.Doğanay, A., Karip, E. (Ed) (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayınları.
5.Demirel, Özcan. (2005). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayınları.
6.İşman, Aytekin., A.Eskicumalı (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Sempati Yay.
7.Beydoğan, H.Ömer. (ty). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Eser Ofset.
8.Erginer, Ergin. Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Ankara 2004.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller
3. Hafta - Teorik
Eğitim programı tasarımı ve modeller
4. Hafta - Teorik
Program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma)
5. Hafta - Teorik
Program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma)
6. Hafta - Teorik
Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri)
7. Hafta - Teorik
Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi
10. Hafta - Teorik
Öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi
11. Hafta - Teorik
Eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.)
12. Hafta - Teorik
Eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.)
13. Hafta - Teorik
Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları
14. Hafta - Teorik
Yaşam boyu öğrenme
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev70428
Bireysel Çalışma50210
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
3
3
3
OÇ-2
4
3
3
3
OÇ-3
4
3
3
3
OÇ-4
4
3
3
3
OÇ-5
4
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu