Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF155
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Ekonominin İlkeleri I
ECO101
Zorunlu 3 0 4
Ekonomi Matematiği I
ECO103
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
İŞLT103
Zorunlu 3 0 4
Hukukun Temel Kavramları
KAY105
Zorunlu 3 0 4
İşletme Bilimine Giriş
İŞLT113
Zorunlu 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Borçlar Hukuku
KAY422
Zorunlu 3 0 4
Ekonominin İlkeleri II
ECO102
Zorunlu 3 0 4
Ekonomi Matematiği II
ECO104
Zorunlu 3 0 4
İktisat Sosyolojisi
ECO106
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe II
İŞLT104
Zorunlu 3 0 4
Siyaset Bilimi
KAY114
Zorunlu 3 0 4
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ticaret Hukuku
KAY415
Zorunlu 3 0 5
Mikro Ekonomi I
ECO201
Zorunlu 3 0 5
Makro Ekonomi I
ECO203
Zorunlu 3 0 5
Ekonomi Tarihi I
ECO205
Zorunlu 3 0 5
Kamu Ekonomisi
ECO207
Zorunlu 3 0 5
İstatistik I
İŞLT205
Zorunlu 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikro Ekonomi II
ECO202
Zorunlu 3 0 5
Makro Ekonomi II
ECO204
Zorunlu 3 0 5
Ekonomi Tarihi II
ECO206
Zorunlu 3 0 5
Politik Ekonomi
ECO208
Zorunlu 3 0 5
İktisat Metodolojisi
ECO210
Zorunlu 3 0 5
İstatistik II
İŞLT206
Zorunlu 3 0 5
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 5 Bölüm Seçmeli 8
Bölüm Dışı Seçmeli 5 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası Ekonomi I
ECO301
Zorunlu 3 0 7
Para Teorisi
ECO303
Zorunlu 3 0 6
Ekonometri I
ECO305
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiksel İktisat
ECO307
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Türk İktisat Tarihi
ECO309
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
ECO311
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Yönetim Ekonomisi
ECO313
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Endüstri Ekonomisi
ECO315
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Kent Ekonomisi
ECO317
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik
ECO319
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Türk Vergi Sistemi
ECO321
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Girişimcilik
İŞLT309
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Bilimi
KAY107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İK253
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 6 Bölüm Seçmeli 8
Bölüm Dışı Seçmeli 6 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası Ekonomi II
ECO302
Zorunlu 3 0 7
Para Politikası
ECO304
Zorunlu 3 0 6
Ekonometri II
ECO306
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kurumsal İktisat
ECO308
Bölüm Seçmeli 3 0 4
İktisat Felsefesi
ECO310
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Gelir ve İstihdam Teorisi
ECO312
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Bilgi Ekonomisi
ECO314
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Çevre Ekonomisi
ECO316
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Enerji Ekonomisi
ECO318
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Göç Ekonomisi
ECO320
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Vergi Hukuku
ECO322
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kıymetli Evraklar Hukuku
KAY420
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Davranış Bilimleri
İŞLT108
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Liderlik
İK250
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 10
Bölüm Seçmeli 7 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye Ekonomisi
ECO401
Zorunlu 3 0 5
Büyüme Teorisi
ECO403
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Küreselleşme ve Yeni Ekonomi
ECO405
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Makroekonomik Analiz
ECO407
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finans Ekonomisi
ECO409
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
ECO411
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kantitatif Analiz Teknikleri
ECO413
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Politik Ekonomi
ECO415
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ECO417
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Ekonomisi
ECO419
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yenilik İktisadı ve Teknoloji
ECO421
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bölgesel Ekonomi
ECO423
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Bütünleşme ve AB
ECO425
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
ECO427
Bölüm Seçmeli 3 0 5
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 10
Bölüm Seçmeli 8 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonomik Analiz
ECO402
Zorunlu 3 0 5
Kalkınma Ekonomisi
ECO404
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dünya Ekonomisi
ECO406
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Açık Ekonomilerde Makro Teoriler
ECO408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Para ve Finans
ECO410
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi ve Finansal Kriz
ECO412
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Ekonometri
ECO414
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Deneysel Ekonomi
ECO416
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
ECO418
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Refah Ekonomisi
ECO420
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Turizm Ekonomisi
ECO422
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Rekabet Teorisi ve Politikası
ECO424
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları
ECO426
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Teknoloji ve Sanayileşme
ECO428
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu