Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonomi Matematiği I
Ders Kodu: ECO103
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

İktisatçılar için hem teorik hem de uygulama açısından gerekli olan matematiksel kavram ve araçları öğretmek amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Kümeler ve sayılar, düzlemde doğru denklemleri, bazı özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev…

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş BOZKURT
Öğrenme Çıktıları
1.Mantıksal çıkarım ve matematiksel ispatlamanın ne olduğunu bilir.
2.Küme ve fonksiyon kavramını bilir.
3.Farklı fonksiyonların türevlerini alır, limitlerini hesaplar.
4.Genel fonksiyonlarında kısıtsız optimizasyonla alakalı bütün problemleri çözer.
5.Dersin sonunda öğrenci, üstel ve logaritmik fonksiyonları hesaplayabilir.
6.Öğrenci dış bükeylik ve iç bükeylik kavramlarını öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.J. Colin GLASS, İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş, Der Yayınları, İstanbul.
2.Bernd LUDERER - Klaus VETTERS - Volker NOLLAU, İktisatçılar İçin Matematik, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.
3.Alpha CHIANG, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bazı Temel Mantık Kavramları, Çıkarım, Mantıksal İçerme ve İspat
2. Hafta - Teorik
Matris Türleri ve Özellikleri
3. Hafta - Teorik
Doğrusal Cebir
4. Hafta - Teorik
Küme İşlemleri Küme Cebiri
5. Hafta - Teorik
Sıralanmış İkililer: Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri
6. Hafta - Teorik
Mutlak Değer, Eşitsizlikler
7. Hafta - Teorik
Fonksiyon Türleri
8. Hafta - Teorik
Limit/Süreklilik
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Türev ve Limit
12. Hafta - Teorik
Türev Alma Kuralları
13. Hafta - Teorik
Örtük Fonksiyonlar ve Örtük Fonksiyon Teoremi
14. Hafta - Teorik
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
15. Hafta - Teorik
Kısıtsız Optimizasyon, İç Bükeylik ve Dış Bükeylik Kavramları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav118119
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
5
4
OÇ-2
1
3
3
OÇ-3
2
2
4
OÇ-4
1
3
3
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu