Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat Sosyolojisi
Ders Kodu: ECO106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

İktisat Sosyolojisi dersi iktisadın temel kavramları ile sosyoloji ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sosyolojide yer alan kavramların irdelenmesine ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınmakta iktisat ve sosyoloji ilişkisinin değerlendirilmesine dönük olarak da öğrenciye geniş bir perspektif kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Özet İçerik

Temel Sosyolojik ve İktisadi Kavramlar, Toplum ve Birey İlişkileri ve Sosyalizasyon Kavramı, Toplumsal Yapı, Toplumsal Yapının Unsurları, Toplumsal İlişki Biçimleri ve İktisadi Yansımaları, Bölüşüm ve Tüketim İlişkileri...

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci sosyoloji biliminin ve iktisat sosyolojisinin genel iktisattaki yerlerini açıklar.
2.Öğrenci iktisadi alanın diğer alanlar ile olan bağını kavrar.
3.Öğrenci toplumsal sorunları anlar, analiz eder ve çözüm önerileri üretir.
4.Birey ve toplumun iktisadi gelişme üzerindeki etkilerini öğrenir.
5.Toplumsal sınıf ve cinsiyet kavramlarını ekonomi alanı kapsamında öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Fuat ERCAN, Toplumlar ve Ekonomiler, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.
2.Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Gerekleri ve Dersin Kısa Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Temel Sosyolojik ve İktisadi Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Toplum ve Birey İlişkileri ve Sosyalizasyon Kavramı
4. Hafta - Teorik
Toplumsal Yapı, Toplumsal Yapının Unsurları
5. Hafta - Teorik
İnsan ve Doğa İlişkileri, Üretim, İhtiyaç, İş, Üretim Araçları
6. Hafta - Teorik
İnsan-İnsan İlişkileri ve İş Bölümünün Gelişmesi
7. Hafta - Teorik
Mülkiyet İlişkileri ve Siyasi İlişkiler
8. Hafta - Teorik
Toplumsal İlişki Biçimleri ve İktisadi Yansımaları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Devlet ve Hukuki İlişkilerin İktisadi Yansımaları
12. Hafta - Teorik
Bölüşüm ve Tüketim İlişkileri
13. Hafta - Teorik
Sınıf ve Cinsiyet İlişkileri
14. Hafta - Teorik
Toplumsal Rol ve Toplumsal Statü
15. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve İktisat Sosyolojisinde Modern Yaklaşımlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı118119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
3
3
3
OÇ-2
4
2
2
4
OÇ-3
3
2
3
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu