Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonomi Tarihi II
Ders Kodu: ECO206
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin ekonomi tarihi hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamak, tarihsel süreçte meydana gelen olayları, dönüşümleri, yapıları ve ekonomik sistemleri ifade edip yorumlarını sağlamak amaçlanır.

Özet İçerik

Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi, Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin Değişimi ve Sanayi Devrimi, Klasik İktisat ve Sanayileşmenin Yayılması, Neo-Klasik İktisat, 20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi ve Keynes…

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomi tarihinin ne zaman başladığını açıklar.
2.Tarım devrimini, sonuçlarını ve bu devrimi açıklayan teorileri ifade eder.
3.İlk ve orta çağdaki Dünya ve Avrupa ekonomisine ilişkin olarak yorumlar yapar.
4.İlk ve orta çağdaki iktisadi düşünceye ilişkin olarak yorumlar yapar.
5.Avrupa’da ekonomik güç dengesinin değişimi ve Sanayi Devrimine ilişkin olarak yorumlar yapar.
6.Merkantilist, Fizyokratik, Klasik, Neo-Klasik ve Keynesyen düşünceye etki eden düşünürlerin iktisat literatürüne yapmış oldukları katkıları açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vural SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Ankara: Siyasal Yayınevi, 5. Baskı, 2007.
2.Tevfik GÜRAN, İktisat Tarihi, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Fizyokratik Düşünce: Mirabeau, Turgot, de Nemours ve Quesnay
2. Hafta - Teorik
Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi: Britanya’nın Yükselişi ve Laissez-Faire Sistemi
3. Hafta - Teorik
Laissez-Faire’in Gerilemesi ve Denetimli Piyasa Sisteminin Yükselişi
4. Hafta - Teorik
Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin Değişimi ve Sanayi Devrimi
5. Hafta - Teorik
Klasik İktisadi Düşünce ve Adam Smith
6. Hafta - Teorik
Klasik İktisadi Düşünce: J.Bentham, T.R. Malthus ve D.Ricardo
7. Hafta - Teorik
Klasik İktisadi Düşünce: N. W. Senior, J. B. Say, C. F. Bastiat, J.S. Mill
8. Hafta - Teorik
Sanayileşmenin Yayılması
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Neo-Klasik İktisadi Düşünce: K. Menger, F. Von Wieser, E. von Böhm-Bawerk, L. Walras
12. Hafta - Teorik
Neo-Klasik İktisadi Düşünce: V. Pareto, W. S. Jevons, A. Marshall, A.C. Pigou
13. Hafta - Teorik
20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi: Yapısal Değişmeler ve Keynesyen Teori
14. Hafta - Teorik
Merkezi Planlamaya Dayalı Ekonomi Sistemi
15. Hafta - Teorik
Dünya Savaşı Sonrası Bütünleşmiş Bir Avrupa’da Karma Ekonomi ve Refah Devleti
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
1
3
2
OÇ-2
2
5
2
2
2
OÇ-3
3
5
1
3
2
OÇ-4
2
5
2
2
2
OÇ-5
3
5
1
3
2
OÇ-6
2
5
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu