Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik
Ders Kodu: ECO319
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrencilerin sosyal güvenlik sistemleri arasında karşılaştırma yapmalarını sağlamak ve bilgilendirilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Sigorta, Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet, Sosyal Güvenlik Hukuku; Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kavramının ve Sisteminin Dünyadaki, Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi ile Günümüzdeki Boyutları, Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Sorunları, Küreselleşme Bağlamında Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Dönüşümler, Sosyal Güvenlik Programlarının Finansmanı, Kapsamı, Sağlanan Yardımlar, Yararlanma Koşulları, Bireysel Emeklilik Sistemleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal güvenlik sistemlerini tanımlar.
2.Sosyal güvenlik sistemi mevzuatını yorumlar.
3.Sosyal güvenlik sistemlerinin problemlerini belirler.
4.Genel sağlık sigortası konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanımlar.
5.Bireysel emeklilik sistemlerinin temel prensiplerini bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yusuf ALPER, Sosyal Güvenlik Teorisi, Bursa, 2009.
2.Şebnem URALCAN, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Beta Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sosyal Güvenlik Kavramı
2. Hafta - Teorik
Sosyal Güvenliğin Tarihi
3. Hafta - Teorik
Sosyal Güvenlik Teknikleri
4. Hafta - Teorik
Sosyal Güvenliğin Finansmanı
5. Hafta - Teorik
Refah Devleti Modelleri ve Sosyal Güvenlik
6. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de İş Kazaları Meslek Hastalıkları ve Sosyal Güvenlik
7. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Sistemleri
8. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Malullük Sigortası
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Geride Kalanların Sosyal Güvenliği
12. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemi
13. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Emeklilik Reformları
14. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de Uzun Dönem Bakım Güvence Sistemleri
15. Hafta - Teorik
Dünya'da ve Türkiye'de İşsizlik Sigortası
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu