Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Sistemi
Ders Kodu: ECO321
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Türk vergi sistemini karşılaştırmalı olarak açıklamak, vergi sisteminin kaynaklarını ve işlerliğini uygulamalı olarak tanıtmak, öğrencinin vergi sistemlerini ve aynı zamanda Türk Vergi Sistemini analiz edebilme yeteneğine ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Özet İçerik

Türk Vergi Sisteminin Niteliği, Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar, Kurumlar Vergisi: Örnek Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi, Emlak vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk vergi sisteminin genel yapısını değerlendirir.
2.Gelir üzerinden alınan vergileri açıklar.
3.Harcamalar üzerinden alınan vergileri açıklar.
4.Servet üzerinden alınan vergileri açıklar.
5.Türk vergi sisteminin yapısını değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Abdurrahman AKDOĞAN, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 10.Bası, Gazi Yayınevi, Ankara, Ekim 2011.
2.Celal ÜLGEN, Tüm Vergi Kanunları, 4.Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2011.Bursa, Eylül 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türk Vergi Sisteminin Niteliği
2. Hafta - Teorik
Gelir vergisi: Gelir Vergisinin Niteliği, Mükellefiyet Biçimleri: Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
3. Hafta - Teorik
Gelir Unsurları: Ticari Kazançlar: Ticari Kazanç Kavramı, Ticari Kazancın Tespit Şekilleri
4. Hafta - Teorik
Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar
5. Hafta - Teorik
Gelir Unsurları: Zirai Kazançlar, Gayri Menkul Sermaye İradı, Ücret, Kavram, Kazanç Tespit Şekilleri, Muafiyet ve İstisnalar
6. Hafta - Teorik
Gelir Unsurları: Menkul Sermaye İratları, Serbest Meslek Kazançları, Diğer Kazanç ve İratlar, Kavram, Kazanç Tespit Şekilleri, Muafiyet ve İstisnalar
7. Hafta - Teorik
Gelir Vergisi Matrah Hesaplaması, Tahakkuku, Tahsili, Örnek Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi
8. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisi: Örnek Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler; Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
12. Hafta - Teorik
Servet Üzerinden Alınan Vergiler; Veraset ve İntikal Vergisi
13. Hafta - Teorik
Emlak vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi
14. Hafta - Teorik
Yerel Yönetim Vergileri
15. Hafta - Teorik
Diğer Vergiler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
2
4
4
OÇ-2
2
2
4
4
OÇ-3
2
2
3
4
OÇ-4
2
2
4
4
OÇ-5
2
2
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu