Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kurumsal İktisat
Ders Kodu: ECO308
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, Kurumsal İktisat olgusunu , geleneksel ve güncel niteliklerini göz önünde bulundurarak tanımak ve iktisadi düşünce okulları içindeki yerini anlatmaktır. Bu noktada, öncelikle asıl Kurumsal İktisat okulunun klasik iktisat kuramına yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller üzerinde durulacaktır. Yeni ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımlarının nerelerde koşutluk gösterdiğini ve hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını görmek amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Kurumsal İktisadın Kavramsal Çerçevesi, Kurumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Alman Tarihselci Okulu, Avusturya Okulu, Freiburg Okulu, Kurumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Eski Kurumsal İktisadın Değerlendirilmesi ve Yeni Kurumsal İktisadın Ortaya Çıkması, Kurumların Ekonomik Analizi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İktisadi yaşamda kurumların önemini ve gelişimini kavrar.
2.Sosyal yaşamda kurumların önemini ve gelişimini kavrar.
3.Tanıtılan teorik yaklaşımlar üzerinden öğrencilerin kurumsal yapıdaki değişim ile ekonomik performans arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi kurar.
4.Mülkiyet hakları konusunda bilgi sahibi olur.
5.Ahlaki değerler ve iktisadi kalkınma ilişkisini kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eyüp ÖZVEREN, Kurumsal İktisat, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
2.C. North DOUGLASS, Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kurumsal İktisadın Kavramsal Çerçevesi
2. Hafta - Teorik
Kurumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Alman Tarihselci Okulu, Avusturya Okulu, Freiburg Okulu, Amerikan Kurumsalcılığı
3. Hafta - Teorik
Kurumsal İktisadın Tarihsel Gelişimi: Eski Kurumsal İktisadın Değerlendirilmesi ve Yeni Kurumsal İktisadın Ortaya Çıkması
4. Hafta - Teorik
Kurumların Ekonomik Analizi
5. Hafta - Teorik
İşlem Maliyetleri Teorisi
6. Hafta - Teorik
Mutlak Mülkiyet Hakları: Fiziki Nesnelerin Mülkiyeti, Özel Mülkiyet, Kullanım Hakları ve İktisadi Analiz
7. Hafta - Teorik
Nisbi Mülkiyet Hakları: Sözleşme Yükümlülükleri
8. Hafta - Teorik
Sözleşme Teorisi: Yönetimsel Firma Teorisi, Asil-Vekil Modeli: Ahlaki Zaafiyet, Tersine Seçim, Örtük Sözleşmeler ve Tamamlanmamış Sözleşmeler Modeli
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Yeni Kurumsal İktisat Yaklaşımının Piyasa, Firma ve Devlet Üzerindeki Uygulama Alanları: Düzen, Temel Kurallar, Organizasyonlar ve Sosyal Ağlar
12. Hafta - Teorik
Yeni Kurumsal İktisatta Piyasa ve Firma
13. Hafta - Teorik
Yeni Kurumsal İktisat ve Devlet
14. Hafta - Teorik
Yeni Kurumsal İktisat ve İktisat Politikaları
15. Hafta - Teorik
Kurumlar ve İktisadi Performans Üzerindeki Etkileri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
4
OÇ-2
4
5
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu