Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Gelir ve İstihdam Teorisi
Ders Kodu: ECO312
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin asıl amacı öğrencilerin iktisat bilimini makroekonomik yönden yorumlamalarını sağlamaktır. İktisat teorilerine bağlı olarak analiz edilen modellerin pratiğe uygulanabilirliği, bu modellerin tarihsel içerikleri ve gelişimlerine odaklanılarak aynı zamanda ampirik ve tarihsel makroekonomik teorilerin gelir ve istihdam teorileri bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Klasik Teori, Say Kanunu, Keynesyen Gelir ve İstihdam Teorisi, Tüketim Fonksiyonu: Tüketim Eğilimi ve Tasarruf Eğilimi, Çarpan, GSMH, Net Yurtiçi Hâsıla, GNP ve Net Milli Hâsıla.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomi ile ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur.
2.Milli gelir ve istihdam gibi makroekonominin temel sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.
3.Ekonomik sorunları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği kazanır.
4.Milli gelir ölçümleri ile ilgili problemleri çözer.
5.İstihdam ve işsizliğe yönelik çözümlemeler yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisada Giriş, Siyasal Kitapevi, 1. Basım, Ankara, 2004.
2.Sabri F. ÜLGENER, Milli Gelir İstihdam ve İktisadi Büyüme, Der Yayınları, İstanbul, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gelir ve İstihdam Teorileri Üzerine Genel Bir Bakış
2. Hafta - Teorik
Klasik Teori, Say Kanunu
3. Hafta - Teorik
Keynesyen Gelir ve İstihdam Teorisi
4. Hafta - Teorik
Toplam Talep ve Belirleyicileri
5. Hafta - Teorik
Tüketim Fonksiyonu: Tüketim Eğilimi ve Tasarruf Eğilimi
6. Hafta - Teorik
Yatırım Fonksiyonu: Kısa Dönem Gelir Dengesi
7. Hafta - Teorik
Çarpan
8. Hafta - Teorik
Milli Gelir
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
GSMH, Net Yurtiçi Hâsıla, GNP ve Net Milli Hâsıla
12. Hafta - Teorik
Kişisel Gelir, Harcanabilir Gelir, Kişi Başı Gelir
13. Hafta - Teorik
Milli Gelirin Ölçülmesi: Yöntem ve Sorunlar
14. Hafta - Teorik
Tam İstihdam Kavramı ve İşsizlik Türleri
15. Hafta - Teorik
Post Keynesyen Gelişmeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
4
5
4
OÇ-2
4
3
4
4
4
OÇ-3
4
3
4
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu