Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Göç Ekonomisi
Ders Kodu: ECO320
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Hızlanan uluslararası işgücü göçlerinin nedenleri ve çeşitleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, uluslararası işgücü göçlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkilerini analiz etmek, Türkiye’de ve Dünyada bu konuda yapılan çalışmalardan öğrencileri haberdar etmektir.

Özet İçerik

Giriş, Temel Kavramlar, Göç Türleri, Göçü Açıklamaya Yönelik Teorilere Genel Bakış, Neo Klasik Yaklaşım, İkili İşgücü Piyasası Teorisi, Demografik Yaklaşım, Yeni Uluslararası İşbölümü ve Göç, Türkiye’de Göç Hareketleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Artan göçlere paralel biçimde giderek önem kazanan uluslararası göç literatüründe yapılan tartışmalardan haberdar olur.
2.Uluslararası işgücü göçünün nedenlerini farklı teoriler açısından karşılaştırmalı olarak analiz eder.
3.Göçmen işgücünün ekonomideki yerini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yorumlar.
4.Göçmenlerin yerleştikleri ya da geçici bir süre için çalıştıkları toplumlarda yaşadıkları ekonomik ve toplumsal sorunların farkına varır.
5.Türkiye’nin uluslararası göç açısından yeri ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:611 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(611): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(568): DerseGoreDersKaynakGetir('14113') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 611