Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finans Ekonomisi
Ders Kodu: ECO409
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin finansal piyasa ve kurumların işleyişi ile bu piyasa ve kurumların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamaktır.

Özet İçerik

Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar, Finansal Aracılar ve Finansal Sistemin Düzenlenmesi, Risk Yönetimi, Bankacılık, Finansal Krizler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Finansal karar verme sürecini açıklar.
2.Finansal olgular ile finansal piyasa ve kurumlar arasında bağlantıları kurar.
3.Modern finansal sistemin yapısını ve ekonomik sistemdeki rolünü betimler.
4.Finans basınındaki makaleleri etkin bir biçimde analiz eder.
5.Finansal krizlerin neden ve sonuçlarını sıralar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Frederic S. MISHKIN, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10 ed., Prentice Hall, 2011.
2.Göksel TİRYAKİ, Para ve Finansın Dönüşümü, Efil Yayınevi, Ankara, 2016.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Finansal Sisteme Bakış: Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar
2. Hafta - Teorik
Finansal Sisteme Bakış: Finansal Aracılar ve Finansal Sistemin Düzenlenmesi
3. Hafta - Teorik
Faiz Oranlarının Anlamı ve Ölçümü
4. Hafta - Teorik
Faiz Oranlarının Belirlenmesi
5. Hafta - Teorik
Faiz Oranlarının Yapısı
6. Hafta - Teorik
Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi
7. Hafta - Teorik
Döviz Piyasaları ve Döviz Kurunun Belirlenmesi
8. Hafta - Teorik
Risk Yönetimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Bankacılık: Krediler ve Mevduatlar
12. Hafta - Teorik
Bankacılık: Yönetim ve Performans
13. Hafta - Teorik
Finansal Krizler
14. Hafta - Teorik
Finansal Krizler
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
2
3
4
3
2
3
2
OÇ-2
4
3
2
4
4
2
3
4
2
OÇ-3
3
4
2
3
4
3
2
3
2
OÇ-4
4
3
2
4
4
2
3
4
2
OÇ-5
3
4
2
3
4
3
2
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu