Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kantitatif Analiz Teknikleri
Ders Kodu: ECO413
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik analizlerde kullanılan kantitatif yöntemleri tanıtmaktır. Ders ekonomik teori ile kantitatif araçları birleştirerek öğrencilere ekonomik modelleme açısından daha derinlemesine bir bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Kantitatif Analizde Kullanılan Matematik ve İstatistik, Kantitatif İktisadi Modellerde Yer Alan Unsurlar, Stata Programında Uygulamalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel istatistik ve ekonometrik konulara hâkim olur.
2.İktisadi bir probleme ait ekonometrik bir model kurar ve bu modeli tahminlemek için uygulanabilecek doğru yöntemi seçer.
3.Bilgisayar programları aracılığıyla ön sav sınaması ve tahminleme yapar.
4.Ulaştıkları sonuçları yorumlar.
5.Doğrusal programlama tekniklerini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Damodar N. GUJARATI, Temel Ekonometri, Çev: Gülay Şenesen, Ümit Şenesen, Literatür Yayınları, İstanbul, 2009.
2.Recep TARI, Ekonometri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kantitatif Analizde Kullanılan Matematik ve İstatistik
2. Hafta - Teorik
Kantitatif İktisadi Modellerde Yer Alan Unsurlar
3. Hafta - Teorik
Denklem Çeşitleri ve Yapısal Denklemler
4. Hafta - Teorik
Kantitatif Modellerde Doğrusal İlişkiler ve İktisadi Uygulamalar
5. Hafta - Teorik
Doğrusal Olmayan Kantitatif Modeller: Parabol/ Ters Bağlantılar/ Logaritmik Modeller
6. Hafta - Teorik
Stata Programının Tanıtılması
7. Hafta - Teorik
EKK Tahmin Edicilerinin Bulunuşu ve Hipotez Sınamaları
8. Hafta - Teorik
Temel Varsayımlardan Sapmalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Temel Varsayımlardan Sapmalar
12. Hafta - Teorik
Stata Programında Uygulamalar
13. Hafta - Teorik
Model Seçimi ve Model Kurma Hatalarının Sınanması
14. Hafta - Teorik
Stata Programında Uygulamalar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
2
3
5
2
3
4
OÇ-2
3
2
4
5
2
4
5
OÇ-3
3
2
3
5
2
3
4
OÇ-4
3
2
4
5
2
4
5
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu