Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Maliye Politikası
Ders Kodu: ECO417
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı maliye politikasının ekonomik kalkınma süreci içindeki önemini belirlemek, ekonomik sorunlara maliye politikası araçları ile çözüm bulmaya çalışmaktır.

Özet İçerik

Bütçe Açığı Sorunu, Maliye Politikasının Amaçları, Araçları, Etkilerinin Ölçülmesi, Sınırları, Enflasyon ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve Maliye Politikası, Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi öğrenir.
2.Maliye politikasının temel makro politikalarla ilişkisini kavrar.
3.Türkiye ve Dünyada uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi sahibi olur ve yorumlar.
4.Maliye politikasının temel amaç ve araçlarını öğrenir.
5.Maliye politikasının varoluş nedenlerini devletin iktisadi görevleri ile ilişkilendirebilir ve maliye politikasının iktisat politikası ile ilişkisini açıklayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Abuzer PINAR, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
2.Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisi, 7. Baskı, İstanbul, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
2. Hafta - Teorik
Maliye Politikasının Amaçları, Araçları, Etkilerinin Ölçülmesi
3. Hafta - Teorik
Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası
4. Hafta - Teorik
Kapalı Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikasının Nisbi Etkinliği
5. Hafta - Teorik
Açık Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikasının Nisbi Etkinliği
6. Hafta - Teorik
İstikrar Politikaları: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
7. Hafta - Teorik
Enflasyon ve Maliye Politikası: Nedeni
8. Hafta - Teorik
Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Stagflasyon ve Maliye Politikası: Stagflasyona İlişkin Seçenek Açıklamalar
12. Hafta - Teorik
Bütçe Açığı Sorunu ve Bütçe Açığı Tartışmaları
13. Hafta - Teorik
Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
14. Hafta - Teorik
Ekonomik Kalkınmada Vergileme Karşısında Borçlanma
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
5
4
4
3
2
3
2
2
OÇ-2
5
4
5
4
3
3
3
3
2
2
OÇ-3
5
4
5
4
4
3
2
3
2
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu