Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yenilik İktisadı ve Teknoloji
Ders Kodu: ECO421
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı teknoloji ve yenilik kavramlarını incelemek, teknoloji ve yenilik politikalarının ekonomik büyüme ve kalkınmadaki önemini anlatmaktır. Ayrıca Türkiye’de uygulanan bilim, teknoloji ve yenilik politikalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir.

Özet İçerik

Bilim ve Teknoloji Politikası, Amaçları, Araçları ve Göstergeleri, Teknolojik Gelişmenin Niteliği ve Teknolojide Genel Eğilimler, Yeniliğin Mikroekonomisi, Yeniliğin Makroekonomisi, Teknolojinin Kavramsal Görünümü.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Teknolojik gelişme kavramının sınırlarını kavrar.
2.İktisat kuramlarının teknoloji ve yenilik kavramına yaklaşımını irdeler.
3.Yenilik kavramını tanımlar.
4.Yeniliğin mikro ekonomik ve makroekonomik boyutlarını ve etkilerini analiz eder.
5.Eğitim-öğrenim-öğrenen örgütü açıklayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Chris FREEMAN - Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Çev: Ergun TÜRKCAN, Tübitak Yayınları, Akademik Dizi 2, Ankara, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlara Giriş
2. Hafta - Teorik
Teknolojinin Kavramsal Görünümü
3. Hafta - Teorik
Teknolojik Gelişmenin Niteliği ve Teknolojide Genel Eğilimler
4. Hafta - Teorik
İktisat Kuramlarında Teknolojik Gelişme
5. Hafta - Teorik
Yeniliğin Mikroekonomisi
6. Hafta - Teorik
Yeniliğin Mikroekonomisi
7. Hafta - Teorik
Yeniliğin Makroekonomisi
8. Hafta - Teorik
Bilim ve Teknoloji Politikası, Amaçları, Araçları ve Göstergeleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticaret ve Teknolojik Gelişme
12. Hafta - Teorik
Teknoloji, Yenilik ve Rekabet Gücü
13. Hafta - Teorik
Teknoloji, Yenilik ve Verimlilik
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de Uygulanan Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Sonuçları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
3
2
5
2
OÇ-2
4
3
3
3
5
2
OÇ-3
3
4
3
3
5
2
OÇ-4
4
3
3
3
5
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu