Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bölgesel Ekonomi
Ders Kodu: ECO423
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı, öğrencinin bölgesel iktisada ilişkin teorik yaklaşım ve politikaları inceleme yoluyla analiz yapma yeteneğini geliştirmektir.

Özet İçerik

Bölgeler-arası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik Araçlar, Türkiye ve AB.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Bu alana ilişkin teorik yaklaşımları kavrar.
2.Modeller çerçevesinde ekonomik alanı analiz eder ve farklı ülkelerdeki bölgesel gelişme farklılıklarının nedenlerini yorumlar.
3.Türkiye’deki bölgesel gelişme farklılıkları ile diğer bazı ülkelerdeki bölgesel gelişme farklılıkları konusunda değerlendirme yapar.
4.Nokta ekonomisinden mekân ekonomisine geçişi ve bu kapsamda kuruluş yeri teorilerini açıklayabilir.
5.Bölge kavramını ve çeşitlerini, bölgesel farklılıkların nedenlerini açıklayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Zeynel DİNLER, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 10. Baskı, Bursa, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomik Düşüncede Alansal Analiz
2. Hafta - Teorik
Faaliyetlerin Alanda Dağılım Nedeni Olarak İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Kararları
3. Hafta - Teorik
Ekonomik Alan ve Üç Bölge Kavramı
4. Hafta - Teorik
Ekonomik Gelişme Sonucu Ortaya Çıkan Bölgesel Gelişme Farkları
5. Hafta - Teorik
Türkiye’de Bölgeler-arası Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Farkları
6. Hafta - Teorik
The Current Intensity of Development Differences Between Eastern and Western Parts of Turkey
7. Hafta - Teorik
Bölgeler-arası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Politikalar
8. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği’nde İzlenen Bölgeler-arası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Politikalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Bölgeler-arası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik Araçlar ve Türkiye
12. Hafta - Teorik
Kalkınma Kutupları Teorisi
13. Hafta - Teorik
Kalkınma Kutuplarının Yaratılması
14. Hafta - Teorik
Yeni Sanayi Odakları ve Anadolu Kaplanları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
2
4
2
3
2
OÇ-2
4
3
3
3
4
2
OÇ-3
3
2
4
2
3
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu