Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Deneysel Ekonomi
Ders Kodu: ECO416
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Standart ekonomik teorinin rasyonalite varsayımlarını davranış üzerine psikolojik açıdan makul varsayımlarla birleştiren davranışsal karar modellerine ilişkin bilgi vermek.

Özet İçerik

Standart Ekonomik Model, Dürtmeler ve Deneyler, Risk İçeren Seçimler, Taydaş Etkileri, Yanılgı ve Sosyal Baskı, Batık Maliyet Yanlışı, Kamusal Mülkiyet Trajedisi, Hedonik Uyum, Yoksullar, Hilekârlık, Göreli Tüketim, Diğerkâmlık ve Adalet, Hayırseverlik ve İlgi Gösterme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Rasyonel aktör modelinin erdemlerini ve sınırlarını; seçim teorisi ve davranışsal bilimlerin uygulamalarını değerlendirir.
2.Davranış bilimlerinde bir disiplin olarak ekonominin rolünü anlar.
3.Standart ekonomi teorisinin varsayımlarından ayrılan insan davranışları hakkında kanıtlar sunabilir.
4.Davranışsal iktisat ile ilgili temel terminoloji ve kavramları öğrenir.
5.İktisat biliminde karar alma süreçlerini davranışsal açıdan değerlendirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dan ARIELY, Akıldışı Ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Gizli Kuvvetler (Çev. Asiye HEKİMOĞLU GÜL, Filiz ŞAR), Optimist, 4. Basım, 2013.
2.Richard H. THALER, Cass R. SUNSTEIN, Dürtme: Sağlık, Zenginlik ve Mutlulukla İlgili Kararları Uygulamak (Çev. Enver GÜNSEL), Pegasus, 2013.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Standart Ekonomik Model, Dürtmeler ve Deneyler
2. Hafta - Teorik
Çıpalama, Bedava!, Placebo Etkisi
3. Hafta - Teorik
Seçenek Paradoksu, Kayıptan Kaçınma, Statüko Önyargısı
4. Hafta - Teorik
Çeşitlendirme Yanılgısı, Kendini Kontrol Etme, Hiperbolik İndirgeme
5. Hafta - Teorik
Hazırda Bulunma Etkisi – Bilişsellik Karşılaştırması, Stres ve Kararlar
6. Hafta - Teorik
Taahhüt Stratejileri I-II
7. Hafta - Teorik
Dürtme: Bölüm 4, 5, 6
8. Hafta - Teorik
Risk İçeren Seçimler, Taydaş Etkileri, Yanılgı ve Sosyal Baskı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Göreli Tüketim, Diğerkâmlık ve Adalet, Hayırseverlik ve İlgi Gösterme
12. Hafta - Teorik
Yoksullar, Hilekârlık
13. Hafta - Teorik
Batık Maliyet Yanlışı, Kamusal Mülkiyet Trajedisi, Hedonik Uyum
14. Hafta - Teorik
Olasılık İhmali, Sıfır Risk Yanılgısı, Enderlik Yanılgısı
15. Hafta - Teorik
Sosyal Aylaklaşma, Üstel Büyüme, Kazananın Laneti, Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
4
3
4
2
3
OÇ-2
4
3
4
3
3
2
3
OÇ-3
3
3
4
3
4
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu