Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Rekabet Teorisi ve Politikası
Ders Kodu: ECO424
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersle öğrenciye firma, ülke ve uluslararası rekabet gücü ölçümü hakkında kapsayıcı bilgi verilmesi ve özellikle ülkeler için rekabet gücünün önemi ve karşılaştırılmasına ilişkin bilgilerin öğretilmesi ile ülkemizde rekabet gücü politikası uygulamalarına ilişkin bilgi verilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Rekabet Kavramı, Temel Fonksiyonları, Piyasalar ve Rekabet, Rekabet ve Etkinlik, İktisat Okulları ve Rekabet, Rekabetin Engellenmesi ve Korunması, Türkiye’nin Rekabet Gücü.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Rekabetle ilgili temel kavramları kavrar.
2.İktisat okullarının rekabet konusundaki yaklaşımlarını bilir.
3.Rekabet ve korumacılık arasındaki ilişkiyi açıklar.
4.Rekabet gücü ölçüm yöntemlerini yorumlar.
5.Ülkelerin rekabet politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Coşkun Can AKTAN - İstiklal Y. VURAL, Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, TİSK Yayını, Rekabet Dizisi:2, Yayın No:254, Ankara, 2004.
2.Erdal TÜRKKAN, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar (Rekabet Kavramı, Temel Fonksiyonları, Piyasalar ve Rekabet, Rekabet ve Etkinlik)
2. Hafta - Teorik
İktisat Okulları ve Rekabet (Klasik Okul, Neo-Klasik Okul, Fonksiyonel Rekabet)
3. Hafta - Teorik
İktisat Okulları ve Rekabet (K. Marx, Avusturya Okulu, Schumpeteryan Rekabet)
4. Hafta - Teorik
Rekabetin Engellenmesi ve Korunması (Korumacılık)
5. Hafta - Teorik
Rekabetin Engellenmesi ve Korunması (Rekabet Politikaları)
6. Hafta - Teorik
Rekabet Gücü Kavramı
7. Hafta - Teorik
Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler
8. Hafta - Teorik
Rekabet Gücünün Ölçülmesi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Rekabet Gücü
12. Hafta - Teorik
Firma Düzeyinde Rekabet Politikası
13. Hafta - Teorik
Ülke Düzeyinde Rekabet Politikası
14. Hafta - Teorik
Uluslararası Düzeyde Rekabet Politikası
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
2
2
2
3
2
OÇ-2
3
4
3
2
3
2
3
OÇ-3
4
3
2
2
2
3
2
OÇ-4
3
4
3
2
3
2
3
OÇ-5
4
3
2
2
2
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu