Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Normal Öğretim
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Uluslararası İlişkiler lisans programında 4 yıl eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Uluslararası İlişkiler mezunu
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Uluslararası İlişkiler Bölümü dünya ve Türkiye sorunlarına hâkim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, medya ve özel şirketlerde kariyer yapabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Uluslararası İlişkiler bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir yarıyılda 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu