Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu 8
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel Yazım Teknikleri
ZBK545
Zorunlu 2 2 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsektisitler
ZBK503
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekotoksikoloji
ZBK505
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Kentsel Entomoloji
ZBK511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fitopatojen Funguslarda Laboratuar Teknikleri
ZBK513
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Fitobakteriyolojide Laboratuar Teknikleri I
ZBK519
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Biyoteknolojiye Giriş
ZBK521
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fungisitler
ZBK523
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Akaroloji
ZBK533
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Korumada Deneme Tekniği
ZBK537
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Böcek Taksonomisi
ZBK539
Bölüm Seçmeli 2 0 7
Viroloji
ZBK553
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler
ZBK555
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kromatografik Pestisit Analizleri
ZBK557
Bölüm Seçmeli 2 2 9
Entomofag Böcekler
ZBK559
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu 6
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer
ZBK701
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Zararlılarla Entegre Mücadele Esas ve Modelleri
ZBK502
Bölüm Seçmeli 2 0 8
İlaçlama Tekniği
ZBK504
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Böceklerin Tanılanması
ZBK506
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Hastalıklarında Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri
ZBK508
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Böceklerde Kitle Üretimi
ZBK510
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele
ZBK518
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadele
ZBK520
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Entomolojide Laboratuar Teknikleri
ZBK522
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
ZBK524
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Pestisit Kirliliği ve Kontrolü
ZBK526
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Virüs ve Viroid Hastalıkları
ZBK530
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Virüs Serolojisi
ZBK532
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Böceklerin Toplanması Örnekleme Yöntemleri ve Kolleksiyonu
ZBK534
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Mikoriza ve Bitki Sağlığı İlişkileri
ZBK536
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Alternatif Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri
ZBK538
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Tarla ve Bahçe BitkilerindeYabancı Otlar ve Mücadelesi
ZBK546
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Biyogüvenlik
ZBK548
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Fitoplazma Hastalıkları
ZBK552
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü
ZBK554
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bitki Hastalıkları İle Entegre Mücadele
ZBK556
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu