Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere iüç düzeyde eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Tarihçesi
Anabilim dalı 04/07/1994 tarihinde Tezli Yüksek Lisans programı ile faaliyete başlamıştır. Doktora programı 17/08/1995 tarihinde açılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 2014-2015 güz yarıyılında eğitime başlamıştır. Halen 16 öğretim üyesi mevcuttur. Bugüne kadar verilen mezun sayısı yüksek lisans programında 48, doktora programında 20 olup toplam mezun sayısı 68 dir. Halen anabilim dalı tezli yüksek lisans programına kayıtlı 74, tezsiz yüksek lisansta 6, doktora programına kayıtlı ise 37 öğrenci bulunmakta olup toplam öğrenci sayısı 117 dir.
Misyon
Araştırmacı kimliği gelişmiş, hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bilim insanı yetiştirmek.
Vizyon
Uluslararası bilimsel rekabete katılabilmek İyi yetişmiş, yetenekli gençleri programlarımıza çekebilmek.
Amaç
Araştırmacı yetiştirmek, Öğretim üyesi yetiştirmek, Çağın gereklerine uygun, güçlü bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak
Fiziki Altyapı
Anabilim dalının eğitim faaliyetleri Turizm Fakültesinde yürütülmektedir. Kuşadası’nda faaliyet gösteren fakültenin sahip olduğu 18 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, kütüphanesi ve sosyal olanakları anabilim dalının ihtiyacı ölçüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına tahsis edilmektedir.
Teknik Altyapı
Anabilim dalının eğitim faaliyetleri Turizm Fakültesinde yürütülmektedir. Kuşadası’nda faaliyet gösteren fakültenin sahip olduğu 18 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, kütüphanesi ve sosyal olanakları anabilim dalının ihtiyacı ölçüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına tahsis edilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu