Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-1. Yarıyıl Zorunlu 16
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 14
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kentsel Açık Mekanların Planlaması ve Tasarımı
ZPM507
Zorunlu 3 0 8
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği
ZPM525
Zorunlu 3 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çatı Bahçeleri
ZPM501
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kentsel Tasarım Açısından Yeşil Alanlar
ZPM503
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yeşil Şehircilik
ZPM505
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları
ZPM509
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ekolojik Peyzaj Planlaması
ZPM511
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Yeşil Alanlar ve Taşınmazlara Etkileri
ZPM513
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Görsel Kalite Analizi
ZPM515
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Perspektif ve Perspektif Gölge
ZPM517
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarımı
ZPM519
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Yeşilyol Planlaması ve Tasarımı
ZPM521
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Yeşil Alanlar
ZPM523
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-2. Yarıyıl Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kentsel Ekosistem ve Açık/Yeşil Alanlar
ZPM518
Zorunlu 3 0 7
Seminer
ZPM701
Zorunlu 0 2 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent İçi Yollarda Peyzaj Tasarımı
ZPM502
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kıyı Alanlarında Planlama ve Tasarım
ZPM504
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yaya Bölgeleri
ZPM506
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sulak Alan Ekolojisi ve Yönetimi
ZPM508
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Doğal Kaynak Haritalanması ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama
ZPM510
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ekolojik Koridorlar
ZPM512
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Park Alanları Planlaması ve Tasarımı
ZPM514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Planlamada Vejetasyon Analizi
ZPM516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Rekreasyonel Turizm
ZPM520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-3. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu