Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kentsel Açık Mekanların Planlaması ve Tasarımı
Ders Kodu: ZPM507
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Kentsel açık mekanın tanımı, tarihçesi ve tipolojisi; kentsel açık mekanların işlevleri; iyi kentsel açık mekanların karakteristikleri; kentsel açık mekanların kullanımını etkileyen faktörler; kentsel açık mekanlarla ilgili yasal mevzuat; kentsel açık mekanların planlanması ve tasarımında paydaşlar; kentsel açık mekan rehberleri, planlama ve tasarım kriterleri ve standardları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak

Özet İçerik

Kentsel açık mekanın tanımı ve tarihçesi; kentsel açık mekanların tipolojisi; kentsel açık mekanların işlevleri; kentsel açık mekanların kullanımını etkileyen faktörler; kentsel açık mekanlarla ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat; kentsel açık mekanların planlanması ve tasarımında paydaşlar; kentsel açık mekan rehberleri, planlama ve tasarım kriterleri ve standartları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Barış KARA
Öğrenme Çıktıları
1.Kentsel açık mekanın tanımlarını, tarihçesini ve tipolojisini kavrama
2.Kentsel açık mekanların işlevlerini yorumlayabilme
3.İyi kentsel açık mekanların karakteristiklerini değerlendirebilme
4. Kentsel açık mekanların kullanımını etkileyen faktörleri kavrama
5.Kentsel açık mekanlarla ilgili mevzuatı irdeleyebilme
6.Kentsel açık mekanların planlanması ve tasarımında görev alan paydaşlar hakkında bilgi sahibi olma
7.Kentsel açık mekan rehberlerini, planlama ve tasarım kriterlerini ve standardlarını yorumlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nikolopoulou, M. (Ed.), 2004. Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, Center for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.), Attiki, Greece, 52 pages.
2.Gehl, J., 2010. Cities for People, Island Press, Washington, USA, 261 pages
3.Gehl, J., 2011. Life Between Buildings: Using Public Space, Island Press, Washington, USA, 201 pages
4.Gehl, J., 2000. New City Spaces, Danish Architectural Press, 263 pages
5.Gehl, J., 2004. Public Spaces, Public Life, The Danish Architectural Press, 96 pages
6.Shaftoe, H., 2008. Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places, Earthscan Publishing, Londo, UK, 154 pages
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, kapsamı, işleyişi hakkında genel bilgilendirme
2. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekan tanımları ve tarihçesi
3. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekan tipolojileri: parklar, meydanlar ve plazalar, anıtlar
4. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekan tipolojileri: sokaklar, yaya yolları-bölgeleri, çocuk oyun alanları
5. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekan tipolojileri: okul bahçeleri, yeşil yollar, kentsel doğal alanlar, kıyı bantları
6. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların işlevleri: çevresel ve ekolojik işlevler
7. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların işlevleri: sosyal ve toplumsal işlevler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların işlevleri: yapısal ve sembolik işlevler
10. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların işlevleri: ekonomik işlevler
11. Hafta - Teorik
İyi kentsel açık mekanların karakteristikleri
12. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların kullanımını etkileyen faktörler
13. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanlarla ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat
14. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekanların planlanması ve tasarımında paydaşlar
15. Hafta - Teorik
Kentsel açık mekan rehberleri, planlama ve tasarım kriterleri ve standartları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders14102168
Dönem Ödevi1617
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı113114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
OÇ-2
1
2
OÇ-3
1
2
OÇ-4
1
2
5
OÇ-5
1
2
OÇ-6
1
2
OÇ-7
1
2
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu