Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kent İçi Yollarda Peyzaj Tasarımı
Ders Kodu: ZPM502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Bu dersin sonunda öğrencilerin; kent içi yollardaki bitkilerin işlevlerini, uygun bitki seçimini ve kent içi yollarda peyzaj tasarım ilkelerini öğrenmesi amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Konuya ilişkin tanımlar ve kavramlar, kentsel yolların ana işlevleri ve bu alanlarda bitkinin genel etkileri, kent içi yollarda bitkisel tasarım teknikleri, bitkilerin işlevleri, uygun bitki türü seçimi teknik ve yasal kurallar, uygulama örnekleri dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kentsel yolların işlevlerini ve genel özelliklerini kavrayabilme
2.Bitkilerin genel işlevlerini öğrenebilme
3.Kent içi yolların peyzaj tasarımı açısından önemini ve özelliklerini öğrenebilme
4.Kent içi yollarda farklı amaçlara uygun bitkisel tasarım yöntemlerini seçebilme ve bitkisel tasarım uygulamalarını eleştirebilme
5.Kent içi yol ve kentsel tasarım arasındaki ilişkiyi kurabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ASLANBOĞA; İ. 1990. Kent içi ve Kent dışı Yollarda Bitkilendirme, TUBİTAK Yayınları. Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, kapsamı, önemi, işleyiş yöntemi ve gerekleri
2. Hafta - Teorik
Konuya ilişkin tanımlar ve kavramlar
3. Hafta - Teorik
Kent içi yolların özellikleri
4. Hafta - Teorik
Kent içi yolların ana işlevleri
5. Hafta - Teorik
Dönem ödevinin belirlenmesi
6. Hafta - Teorik
Kent içi yollarda bitkilendirme
7. Hafta - Teorik
Uygun bitki türü seçimi ve özellikleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Uygun bitki türü seçimi ve özellikleri
10. Hafta - Teorik
Kent içi yollarda bitkisel tasarım teknikleri
11. Hafta - Teorik
Kent içi yollarda bitkisel tasarım teknikleri
12. Hafta - Teorik
Konuya ilişkin örneklerin irdelenmesi
13. Hafta - Teorik
Konuya ilişkin örneklerin irdelenmesi
14. Hafta - Teorik
Dönem ödevi çalışmalarının tartışılması
15. Hafta - Teorik
Dönem ödevi çalışmalarının tartışılması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1473140
Dönem Ödevi1617
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
3
2
2
OÇ-2
1
OÇ-3
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu