Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yeşil Alanlar ve Taşınmazlara Etkileri
Ders Kodu: ZPM513
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Bu dersin amacı, kentsel ve kırsal yeşil alanları tanımlamak, kentsel ve kırsal yeşil alanları sınıflandırarak ve işlevlerini sunarak, bu işlevlerden biri olan yeşil alanların ekonomik etkisi kapsamında yeşil alanların taşınmazlara etkisini ulusal, uluslar arası örneklerle değerlendirmektir.

Özet İçerik

Kentsel ve kırsal peyzajda yeşil alanların tanımlanması. Yeşil alanların sınıflandırılması. Yeşil alanların estetik, ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevlerinin sunulması. Yeşil alanların ekonomik işlevlerinin sunulması. Yeşil alanların taşınmazlara etkilerinin sunulması. Kentsel ve kırsal peyzajda yeşil alanların taşınmazlara etkilerinin ulusal ve uluslararası araştırmalarla değerlendirilmesi, yeşil alanların taşınmazlara etkilerinin öğrenci çalışmaları ile sunulması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kentsel ve kırsal peyzajda yeşil alanları tanımlayabilmek
2.Yeşil alanların ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevlerini kavrayabilmek,
3.Bu işlevleri ayrıntıları ile örnekler sunarak kavrayabilmek
4.Yeşil alanların ekonomik işlevlerini kavrayabilmek
5.Yeşil alanların taşınmazlara olan ekonomik etkilerini kavrayabilmek ve bunu örneklerle sunabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kentsel Yeşil Alan Fonksiyonları Düzleminde Antalya Kenti Yeşil Alanlarına Bir Bakış. Ortaçeşme, V., Yıldırım, E., Manavoğlu, E., Akdeniz Üniversitesi, Peyzaj mimarlığı Bölümü, Antalya.
2.Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında yeşil alan kullanımı; Boğaziçi öngörüm bölgesi örneği.Kap, S. D., 2006. Mimar Sinan güzel sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel tasarım Yüksek Lisans Tezi.
3.Yeşil Alan Kullanımı Ve Yeşil Alan Gereksinimi Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği. Aksoy, Y., Akpınar, Y., 2011. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 20, s.81-96.
4.Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri, Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi –Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi. Emür, S. H., Onsekiz, D., 2007. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1 (367-396 s.)
5.Ş. Şahin, M. Barış., Kentsel Doku İçerisinde Açık ve Yeşil Alan Standartlarını Belirleyen Etmenler, Peyzaj Mimarlığı Dergisi, s.10, İstanbul, 1998
6.TÜREL, G.D., Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kullanım Etkinliklerinin Bugünkü Durumu ve Yeterliliği İçin Alınması Gereken Önlemler, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), A.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara,1988
7.V. Ortaçeşme, O. Karagüzel, M. Atik, M.S. Sayan, 2000, Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 11-22.
8.Eymirli, S., 1994. Erzurum Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Saptanması ve Kentiçi Açık Yeşil Alan İlkeleri Yönünden Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 103s, Erzurum.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin kapsamı, önemi, işleyiş yöntemi ve gerekleri.
2. Hafta - Teorik
Peyzajın tanımlanması.
3. Hafta - Teorik
Kentsel ve kırsal peyzajın tanımlanması.
4. Hafta - Teorik
Kentsel peyzajda yeşil alanlar.
5. Hafta - Teorik
Kırsal peyzajda yeşil alanlar.
6. Hafta - Teorik
Yeşil alanların işlevlerinin tanımlanması.
7. Hafta - Teorik
Yeşil alanların ekolojik işlevleri.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Yeşil alanların sosyal işlevleri.
10. Hafta - Teorik
Yeşil alanların ekonomik işlevleri.
11. Hafta - Teorik
Yeşil alanların ekonomik işlevlerinin sınıflandırılması.
12. Hafta - Teorik
Yeşil alanların taşınmazlara olan ekonomik etkileri.
13. Hafta - Teorik
Kırsal peyzajda yeşil alanların taşınmazlara olan ekonomik etkileri. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası örnekler üzerinde tartışmalar.
14. Hafta - Teorik
Kentsel peyzajda yeşil alanların taşınmazlara olan ekonomik etkileri. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası örnekler üzerinde tartışmalar.
15. Hafta - Teorik
Öğrenci araştırmaları ile yeşil alanların taşınmazlara olan ekonomik etkilerinin sunulması ve değerlendirilmesi.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1473140
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı118119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu