Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hedeflenen konuda bilimsel değere sahip, araştırma planlama ve yürütme becerisi
2.Araştırmanın planlanıp yürütülmesinde koordinasyon ve uygulama becerisi
3.Kaynak araştırması yapma ve elde edilen bilgileri sistematik olarak kayıt altına alma becerisi
4.Bulgularını sunma ve tartışma becerisi
5.Bilimsel bir makale yazma becerisi
6.Yaşam boyu öğrenmeye açık bir nitelik edinme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu