Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Muhammet Emin GÜNAY
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Muhammet Emin GÜNAY
Anabilim Dalı Koordinatörü
Bölümümüzde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Kimya öğretimi 4 yıllık lisans programında 1. ve 2. öğretim şeklinde yürütülmektedir. Kimya Bölümü’nde lisans öğretiminin yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlar Türkçedir. Anabilim dallarının her biri için araştırma laboratuvarı mevcut olup, Yüksek Lisans ve Doktora programları için yeterli araştırma imkanları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında çalışma grupları bağımsız ve işbirliği içerisinde çeşitli araştırma projelerini yürütmektedirler. 2011-2012 akademik yılında, 274’ ü 1. öğretimde, 239’ u 2. öğretim olmak üzere toplam 513 lisans, 37 yüksek lisans, 11 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzde 5 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Adnan Menderes Üniveristesi Kimya bölümü olarak Eğitim-öğretim ve yönetim açısından tecrübeli öğretim kadrosunun bulunan ve ayrıca araştırma ve yayın sayısının Türkiye ortalamanın üstünde olan bir bölümdür.
Tarihçesi
Kimya Bölümü 1992’de Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin bir birimi olarak kurulmuştur. İlk öğretim üyesi ataması 1996 yılında yapılmış olup, lisans eğitimine 2000 yılında başlamıştır.
Misyon
Misyonumuz; Endüstriye nitelikli eleman yetiştirilmesi, özellikle de Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde kimya endüstrisi ile kimyasal ürünler ve gıda maddelerinin ihracat ve ithalatında kimya bilimine görev düşen alanlarda kimyager yetiştirmek, sadece yurtiçinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş alt-yapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek.Ayrıca kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.
Vizyon
Vizyonumuz; 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır.Diğer yandan Avrupa birliği üye ülkeleri ile Türkiye üniversiteleri arasında öğrenci değişimi programı uygulamaya konduğunda nitelik ve içerikleri itibarı ile daha güncel bir öğretim programının uygulanması ile ulusal ve uluslararası tanınmışlık ve kabul gören bir kimya bölümü olmak.
Amaç
Kimya Bölümünün amacı, alanındaki temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan, alanı ile ilgili sorunları tanıyabilen ve yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık olan ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyebilen mezunlar verebilmektir.
Fiziki Altyapı
Kimya Bölümünde 3 adet öğrenci laboratuvarı ile birlikte bilimsel araştırmalar için 9 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Öğrenci laboratuvarının yürütülmesi için gerekli cihazlar ve araştırmalarda kullanılan cihazların bir kısmı bölümümüzde mevcuttur. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan cihazlar bölüm elemanlarının kullanımına açıktır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu