Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Zootekni Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Zootekni Anabilim Dalında doktora çalışmasını başarıyla tamamlayan mezunlara Bilim Doktoru unvanı verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Program Profili
Bu program lisansüstü düzeyde dört dönem ders (topalm 240 AKTS), iki adet seminer ve dört dönem de yürütülen bir adet tez çalışmasından oluşmaktadır. Ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularında lisansüstü düzeyde bilgi verilir. Sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapılarak yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktoralı Zooteknistler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanına sahiptir. Son yıllarda tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmaların zooteknist taleplerinde de artış söz konusudur. Diğer yandan mezunlarımız özel işletmeler kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanacak ölçme ve değerlendirme şekli ilgili dersin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu