Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer I
ZZO801
Zorunlu 0 2 6
Bilimsel Araştırmalar ve Yöntem
ZZO613
Zorunlu 2 0 6
Toplam AKTS Puanı   12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sığır Islahı
ZZO601
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Entansif Sığır Besiciliği
ZZO602
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Hayvancılıkta Genetik Kaynakların Korunması İlkeleri
ZZO603
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yapağı Ve Tiftik Üretiminin Bilimsel Esasları
ZZO605
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Arı Genetiği Ve Islahı
ZZO606
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yem Katkı Maddeleri
ZZO607
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Koyun Islahı
ZZO608
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Islah Planlamaları
ZZO611
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bal Arısı Hormon ve Feromonları
ZZO615
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Beslemede Mineraller
ZZO616
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Temel Organik Besin Maddeleri Metabolzması
ZZO619
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Organik Tarımda Hayvan Besleme
ZZO620
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Koyun ve Keçilerde Davranış
ZZO621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlı Hayvanların Kökeni ve Genetik Yapısı
ZZO622
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yemlerdeki Beslemeyi Engelleyici Faktörler
ZZO623
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Koyunlarda Üremenin Denetimi
ZZO624
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yumurta Bilimi ve Teknolojisi
ZZO625
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kantitatif Genetikte İleri Biyometrik Metodlar
ZZO626
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanatlı Fizyolojisi
ZZO627
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Laktasyon Biyolojisi
ZZO628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Ruminantlarda Yem Tüketimi
ZZO629
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kanatlı Türlerinde Genetik Çeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması
ZZO630
Bölüm Seçmeli 2 2 6
DNA Dizi Analizi
ZZO631
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruminantların Beslenme Ekolojileri
ZZO632
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çiftlik Hayvanlarında Yağlanma ve Önlemleri
ZZO634
Bölüm Seçmeli 3 0 6
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer II
ZZO802
Zorunlu 0 2 6
Toplam AKTS Puanı   6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sığır Islahı
ZZO601
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Entansif Sığır Besiciliği
ZZO602
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Hayvancılıkta Genetik Kaynakların Korunması İlkeleri
ZZO603
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yapağı Ve Tiftik Üretiminin Bilimsel Esasları
ZZO605
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Arı Genetiği Ve Islahı
ZZO606
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yem Katkı Maddeleri
ZZO607
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Koyun Islahı
ZZO608
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Islah Planlamaları
ZZO611
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bal Arısı Hormon ve Feromonları
ZZO615
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Beslemede Mineraller
ZZO616
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Temel Organik Besin Maddeleri Metabolzması
ZZO619
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Organik Tarımda Hayvan Besleme
ZZO620
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Koyun ve Keçilerde Davranış
ZZO621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlı Hayvanların Kökeni ve Genetik Yapısı
ZZO622
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yemlerdeki Beslemeyi Engelleyici Faktörler
ZZO623
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Koyunlarda Üremenin Denetimi
ZZO624
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yumurta Bilimi ve Teknolojisi
ZZO625
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kantitatif Genetikte İleri Biyometrik Metodlar
ZZO626
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanatlı Fizyolojisi
ZZO627
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Laktasyon Biyolojisi
ZZO628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Ruminantlarda Yem Tüketimi
ZZO629
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kanatlı Türlerinde Genetik Çeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması
ZZO630
Bölüm Seçmeli 2 2 6
DNA Dizi Analizi
ZZO631
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruminantların Beslenme Ekolojileri
ZZO632
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çiftlik Hayvanlarında Yağlanma ve Önlemleri
ZZO634
Bölüm Seçmeli 3 0 6
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması VI
TEZ806
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu