Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer I
ZZO801
Zorunlu 0 2 6
Bilimsel Araştırmalar ve Yöntem
ZZO613
Zorunlu 2 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sığır Islahı
ZZO601
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Entansif Sığır Besiciliği
ZZO602
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Hayvancılıkta Genetik Kaynakların Korunması İlkeleri
ZZO603
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yapağı Ve Tiftik Üretiminin Bilimsel Esasları
ZZO605
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Arı Genetiği Ve Islahı
ZZO606
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yem Katkı Maddeleri
ZZO607
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Koyun Islahı
ZZO608
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Islah Planlamaları
ZZO611
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bal Arısı Hormon ve Feromonları
ZZO615
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Beslemede Mineraller
ZZO616
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Temel Organik Besin Maddeleri Metabolzması
ZZO619
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Organik Tarımda Hayvan Besleme
ZZO620
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Koyun ve Keçilerde Davranış
ZZO621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlı Hayvanların Kökeni ve Genetik Yapısı
ZZO622
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yemlerdeki Beslemeyi Engelleyici Faktörler
ZZO623
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Koyunlarda Üremenin Denetimi
ZZO624
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yumurta Bilimi ve Teknolojisi
ZZO625
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kantitatif Genetikte İleri Biyometrik Metodlar
ZZO626
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanatlı Fizyolojisi
ZZO627
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Laktasyon Biyolojisi
ZZO628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Ruminantlarda Yem Tüketimi
ZZO629
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kanatlı Türlerinde Genetik Çeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması
ZZO630
Bölüm Seçmeli 2 2 6
DNA Dizi Analizi
ZZO631
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruminantların Beslenme Ekolojileri
ZZO632
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çiftlik Hayvanlarında Yağlanma ve Önlemleri
ZZO634
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ruminantlarda Geçiş Dönemi Beslenmesi ve Metabolik Aksaklıklar
ZZO609
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ruminantlar İçin Rasyon Hazırlamada Paket Programlar
ZZO610
Bölüm Seçmeli 3 0 6
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 002 Zorunlu 6
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer II
ZZO802
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sığır Islahı
ZZO601
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Entansif Sığır Besiciliği
ZZO602
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Hayvancılıkta Genetik Kaynakların Korunması İlkeleri
ZZO603
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yapağı Ve Tiftik Üretiminin Bilimsel Esasları
ZZO605
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Arı Genetiği Ve Islahı
ZZO606
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yem Katkı Maddeleri
ZZO607
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Koyun Islahı
ZZO608
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Islah Planlamaları
ZZO611
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Bal Arısı Hormon ve Feromonları
ZZO615
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Hayvan Beslemede Mineraller
ZZO616
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Temel Organik Besin Maddeleri Metabolzması
ZZO619
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Organik Tarımda Hayvan Besleme
ZZO620
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Koyun ve Keçilerde Davranış
ZZO621
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Kanatlı Hayvanların Kökeni ve Genetik Yapısı
ZZO622
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yemlerdeki Beslemeyi Engelleyici Faktörler
ZZO623
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Koyunlarda Üremenin Denetimi
ZZO624
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Yumurta Bilimi ve Teknolojisi
ZZO625
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kantitatif Genetikte İleri Biyometrik Metodlar
ZZO626
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Kanatlı Fizyolojisi
ZZO627
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Laktasyon Biyolojisi
ZZO628
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Ruminantlarda Yem Tüketimi
ZZO629
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kanatlı Türlerinde Genetik Çeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması
ZZO630
Bölüm Seçmeli 2 2 6
DNA Dizi Analizi
ZZO631
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruminantların Beslenme Ekolojileri
ZZO632
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çiftlik Hayvanlarında Yağlanma ve Önlemleri
ZZO634
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ruminantlarda Geçiş Dönemi Beslenmesi ve Metabolik Aksaklıklar
ZZO609
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ruminantlar İçin Rasyon Hazırlamada Paket Programlar
ZZO610
Bölüm Seçmeli 3 0 6
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 003 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 004 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 005 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 006 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 007 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 008 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması VI
TEZ806
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu