Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Mikrobiyoloji Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Doktora programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve müfredat enstitünün internet sayfasında yer almaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yok
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
1. Üniversitelerin Veteriner Hekimliği, Tıp Hekimliği, Biyoloji, Su Ürünleri Mühendisliği,Gıda Mühendisliği v.b. bölümlerinin birinden mezun olmak 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 80, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75 puan olması. 3. Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olması, Temel Tıp Bilimlerine başvuracak adayların TUS’dan 55 temel tıp puanı almış olması. 4. ÜDS/KPDS’den en az 55 veya eşdeğeri Yabancı Dil Sınavından buna denk puan almış olması, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge. 5. Diploma belgesi. 6. Transkript ve yabancı dil belgesi. 7. ALES/TUS veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi aslı. 8. 2 adet fotoğraf. 9. 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi. 10. Adli Sicil kaydına ilişkin beyan. 11. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı. 12. Başka bir üniversitenin enstitüsünde kayıtlı olmadığına dair dilekçe. 13. Eğitim-Öğretim Yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
N/A
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
1. Üniversitelerin Veteriner Hekimliği, Tıp Hekimliği, Biyoloji, Su Ürünleri Mühendisliği,Gıda Mühendisliği v.b. bölümlerinin birinden mezun olmak 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 80, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75 puan olması. 3. Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olması, Temel Tıp Bilimlerine başvuracak adayların TUS’dan 55 temel tıp puanı almış olması. 4. ÜDS/KPDS’den en az 55 veya eşdeğeri Yabancı Dil Sınavından buna denk puan almış olması, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.
Program Profili
Doktora programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Doktora programı en az 24, en çok 36 kredilik en az sekiz ders, iki seminer, yeterlilik sınavı, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencilerinin Enstitü Ortak Seçmeli Derslerinden alacağı dersler yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ABD veya ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar,mikrobiyoloji doktorluğuna ihtiyaç duyan her sektörde iş başvurusu yapabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yok
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Arasına notunun % 40’ı ve final sınav notunun % 60 ‘ının toplamı en az 70 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıl sonunda ders ve yeterlilik aşamasını tamamlayan öğrenci, tez çalışmalarına başlama hakkını kazanır. Tez çalışmalarında gerekli laboratuvar çalışmalarını tamamlayan ve tezini sonuçlandıran öğrenci, savunma sınavına alınır. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrenci, doktora programından mezun olma hakkını kazanır. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin orijinal, ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş sekiz adet CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK’nca karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır. Düzeltmeler sonucunda tezi uygun görülen öğrenci, mezuniyete hak kazazır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu