Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Toplam AKTS Puanı   52
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dna Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Toplam AKTS Puanı   52
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dna Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Toplam AKTS Puanı   52
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dna Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Toplam AKTS Puanı   52
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Dna Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Toplam AKTS Puanı   30
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu