Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 5
DNA Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 5
DNA Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 5
DNA Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sistematik Bakteriyoloji
MİK601
Zorunlu 2 0 6
Bakteri İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
MİK602
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Kimyasal Yapıları, Fizyolojileri ve Pigmentleri
MİK603
Zorunlu 2 2 6
Bakterilerin Beslenmesi, Üreme ve Ortak Yaşamaları
MİK604
Zorunlu 2 0 6
Mikotik İnfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanıları
MİK605
Zorunlu 2 2 6
Antijen Hazırlama ve İmmun Serum Elde Etme Teknikleri
MİK606
Zorunlu 2 0 6
İmmunojenler, İmmunoglobulinler ve İmmun Yanıtlar
MİK607
Zorunlu 2 0 6
Bakteri Genetiği ve Moleküler Biyoloji
MİK608
Zorunlu 2 0 6
Seminer I
MİK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MİK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK609
Bölüm Seçmeli 2 2 6
Otoimmunite ve Hipersensitive Reaksiyonlar
MİK610
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Bakteriyel Hastalıkların Patolojisi
MİK621
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Sığır ve Koyunlarda Yavru Atma Hastalıkları
MİK622
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Streptokok ve Stafilokok İnfeksiyonlarında Patogenezis ve Gruplandırılma
MİK623
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK624
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK625
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK626
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK627
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK628
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Bakteriyel ve Mikotik Toksinler
MİK629
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik
MİK632
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikoplasma, Riketsiya ve Klamidya İnfeksiyonları
MİK633
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Biyoteknoloji
MİK634
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Prionlar ve İnfeksiyonları
MİK635
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Transplantasyon İmmunolojisi
MİK636
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tümör İmmunolojisi
MİK637
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi
MİK638
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvanlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK641
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koyunlarda Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK643
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bal Arısı Bakteriyel Hastalıkları
MİK645
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Otoimmun İnfeksiyonlar ve Etki Mekanizmaları
MİK646
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Akut Faz Proteinleri ve Klinik Uygulamaları
MİK648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler
MİK649
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Mikolojide PCR Uygulamaları
MİK650
Bölüm Seçmeli 2 2 4
İmmun Yetmezlik ve İnfeksiyonları
MİK652
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Kanatlı Hastalıklarında İmmünolojik Yöntemler
MİK653
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik
MİK654
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojide Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
MİK655
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK656
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuz İmmunolojisi
MİK657
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK658
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerde Mutasyon ve Genomik Değişim Mekanizmaları
MİK659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların Bakteriyel İnfeksiyonlarında Patogenezis
MİK660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
At İmmunolojisi
MİK661
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Balık Immunolojisi
MİK662
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel At Hastalıkları Epidemiyolojisi
MİK663
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Analitik Epidemiyoloji
MİK664
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK665
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK666
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyofajlar ve Fajla Tipleme
MİK630
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımları
MİK631
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Serolojik Testlerin Mekanizması
MİK639
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Süt Sığırcılığında Aşılama Takvimlerinin Hazırlanışı
MİK640
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Aşı Kontrolü
MİK642
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyel Patojenlerin PCR ile Bulunması
MİK644
Bölüm Seçmeli 2 2 5
DNA Teknolojisi Kavramı ve Mikrobiyolojide Kullanımı
MİK647
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakterilerin Moleküler Genetikleri
MİK651
Bölüm Seçmeli 2 2 5
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu