Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Biyokimya (Veteriner) Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Temel Biyokimya ve klinik biyokimya konularında teorik bilgiler verilmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik biyokimya laboratuvar tanısı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisünün Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Doktor
Kayıt ve Kabul Koşulları
Doktora Programı’na öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisünün Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Doktora programı en az 24, en çok 36 kredilik en az sekiz ders, iki seminer, yeterlilik sınavı, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili
Doktora programının amacı; canlı yaşamı ile ilgili kimya,biyoloji, klinik gibi sağlık bilimleri, beslenme ve çevreyi ilgilendiren konularda bilimsel ve eknolojik alanda gerekli katkıları sağlayabilecek, çalışma disiplinini kazanmış, objektif ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış nitelikli elemen yetiştirmektir. Doktora programı en çok 24 ders, en az sekiz ders, iki seminer, yeterlilik sınavı, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, Üniversiteler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Özel ilaç firmaları, Özel klinikler'de iş başvurusu yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme; kısa sınav, ödev, ara sınav ve yarıyıl sınavlarından ibarettir. Bu sınav ve ödevlerin, derslerden başarılı olunabilmesi için sağladığı katkı oranı, derslerin ağırlığı ve AKTS si ile değişkenlik göstermektedir. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin orijinal, ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş sekiz adet CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK’nca karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır. Düzeltmeler sonucunda tezi uygun görülen öğrenci, mezuniyete hak kazanır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu